Flygtninge i Tårnby kommer i job

Tårnby Jobcenter - indgang

Tårnby Kommunes Jobcenter har, i samarbejde med lokale virksomheder, succes med at få flygtninge ud i ordinær beskæftigelse.

03.10.2016
NB - arkivnyhed - kan være forældet

Alene i september måned er fem flygtninge i Tårnby Kommune kommet i job. Det er blandt andet et resultat af Jobcenter Tårnbys særlige strategi og målrettede indsats på området.  

Jobcenter Tårnbys særlige strategi for at få flygtninge i ordinær beskæftigelse er funderet på flere initiativer. Jobcentret prioriterer en hurtig kompetenceafklaring af flygtninge, så de tidligst muligt kan blive matchet med den rette virksomhed angående praktikplads eller job.

Samtidig har Jobcenter Tårnby en særlig virksomhedsrettet strategi, i forhold til at etablere gode kontakter til lokale virksomheder. Jobcenter Tårnby prioriterer at samarbejde om praktikpladser med de virksomheder, der kan love gode muligheder for fastansættelse, hvis forløbet går godt.

Flygtninge skal føle, at hvis de leverer en god indsats i praktikken, så bliver de også belønnet med et fast job i sidste ende.

Derudover laver Jobcentret aftaler om kombinationsforløb hos virksomhederne. Et kombinationsforløb er en særlig ordning, hvor flygtninge både kommer i praktik hos en virksomhed, og samtidig får danskundervisning på arbejdspladsen. Eksempelvis kan nævnes et samarbejde med Dansk Supermarked, hvor der lige nu er 8 flygtninge i et kombinationsforløb hos Føtex.

Endvidere har Jobcenter Tårnby en særlig strategi, der går ud på at opsøge de brancher, hvor der er viden om, at der er mangel på arbejdskraft. Jobcentret har fokus på kendskab til de forskellige brancher, og når en virksomhed henvender sig med ledige jobs eller praktikpladser, så reageres der hurtigt med at matche dem med ledige flygtninge, der har de rette kompetencer. 

Blandt de virksomheder, som har ansat flygtninge fra Tårnby i et fast job i september, kan bl.a. nævnes NCC, WhoCleans, Barber Shop og Parma's Pizzaria.

Borgmester Henrik Zimino ser meget positivt på udviklingen:

"Ordinær beskæftigelse er absolut den bedste vej til vellykket integration. Det er glædeligt, at Jobcentret og de lokale virksomheder sammen formår at løfte denne opgave. Virksomhederne fortjener ros i den her sammenhæng, de er med til at understøtte den helt rigtige udvikling. Som kommune kan vi ganske enkelt ikke løfte det her alene.

Det er meget positivt, at de fælles indsatser rent faktisk viser sig at virke i praksis. De nyankomne borgere har forskellige udfordringer og baggrunde, det er vi klar over. Men selvforsørgelse - og den værdighed og økonomiske uafhængighed, det giver - er den bedste start på et nyt liv her". 

×

Cookie info