Det nye Seniorråd i Tårnby Kommune fra den 1. januar 2017

Et fredsvalg har resulteret i, at disse personer fra 1. januar 2017 udgør Seniorrådet i Tårnby Kommune. Det oprindeligt udmeldte valg til afholdelse den 24. november 2016 er pga. fredsvalget aflyst. Det nye Seniorråd vælger selv formand og næstformand på første møde.

11.10.2016
NB - arkivnyhed - kan være forældet

Seniorrådet har til opgave at sikre dialog og samarbejde mellem de ældre og Kommunalbestyrelsen om ældrepolitikken.

Derudover skal Seniorrådet rådgive Kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål.

Sager som Seniorrådet kan have interesse i er bl.a. de lovpligtige kvalitetsstandarder, iværksættelse af aktiviteter for ældre, udbygningsplaner og kollektiv trafik m.m. 

Hanne Bager

Hanne Bager

Næstformand i Seniorrådet med særligt fokus på sundhed og samarbejdet mellem kommunen, praktiserende læger og hospitalerne. Er derudover optaget af kollektiv trafik og tilgængelighed til de kulturelle tilbud i kommunen

 Joergen Maibom

Jørgen Maibom

Medlem af Handicaprådet, samt Menighedsrådet ved Kastrup Kirke. Vil arbejde for bedre ældrepleje, samt bedre og hurtigere sagsbehandling i Tårnby Kommune.

 Lone Pintos.JPG

Lone Pintos

Har arbejdet på plejehjem og siddet i flere bestyrelser. Er optaget af ældre på plejehjem, deres kost og pleje, og ønsker bedre hjælp til ældre, som ikke forstår lægers udtryk på hospitaler.

 Ole Wendt Petersen

Ole Wendt

Har de sidste fire år været suppleant i Seniorrådet og er optaget af ældre borgeres vilkår i Tårnby. Han har tidligere arbejdet med bestyrelsesarbejde i bl.a. børnehaver, skoler og boligforeninger. 

 Kurt Wriedt

Kurt Wriedt

Medlem af Seniorrådet siden 2013 med fokus på at styrke kvaliteten af samarbejdet mellem Kommunalbestyrelsen, udvalgene og Seniorrådet, samt på at øge kvaliteten af ældrevenlige boliger samt boliger på plejehjemmene. 

 

Suppleant:

Johnny Fredelund.JPG

Johnny Fredelund

Aktiv i foreningsarbejde i mere end 30 år og modtager af Tårnby Kommunes Foreningslederpris i 1980'rne.

×

Cookie info