Offentliggørelse af Spildevandsplan 2015-2027 for Tårnby Kommune

Samletank Spildevand

Tårnby Kommunalbestyrelse har den 23. februar 2016 godkendt Spildevandsplan 2015-2027 endeligt.

18.03.2016
NB - arkivnyhed - kan være forældet

Spildevandsplanen har i henhold til miljøbeskyttelsesloven været fremlagt til offentlig høring i 8 uger. 

Her kan du læse hele spildevandsplanen.

×

Cookie info