Nytårsudtalelse 2016

Ved indgangen til det nye år - 2016 – kan vi i Tårnby se tilbage på et år som forløb fint.

01.01.2016
NB - arkivnyhed - kan være forældet

 

 Henrik-Zimino-2014

Det gode samarbejde i Kommunalbestyrelsen blev understreget af det forlig, der blev indgået om budgettet for 2016, og som samtlige partier var en del af.

Det er et budget, som ud over den almindelige regulering, øger servicen med hele 2,21 % svarende til 39,6 mill.kr.

Vi har som bekendt altid ført en fornuftig økonomisk politik, så derfor kan denne serviceudvidelse også finansieres med bibeholdelse af vores lave skat.

Det samlede anlægsniveau for 2015 blev på godt 107 mill. kr. og dækker bl.a. over renovering af Kastruplundgade, plejehjemsrenovering og ikke mindst energirenoveringer, som en del af vores klimastrategi.

Folk uden for Tårnby opfatter vores kommune som attraktiv, og vi har derfor også igen i 2015 en nettotilgang i befolkningstallet på samme niveau, som de seneste fem - seks år. Det svarer til en stigning på ca.300 personer.

Vi er nu 42.000 indbyggere og naturligvis også mange ældre medborgere.

Derfor indretter vi i øjeblikket den tidligere retsbygning til daghjem for alle vore daghjemsgæster, og dermed bliver der ledige arealer på plejehjemmene, som kan indrettes så vi hurtigere kan hjemtage hospitalsindlagte færdigbehandlede borgere.

Også vore psykisk svage beboere i Televænget kan se frem til en gennemgribende renovering og modernisering af opgangs- og bofællesskabet.

Selvom der på landsplan skete en række sammenlægninger af de kommunale beredskaber, valgte en enig kommunalbestyrelse at bevare Tårnby Brandvæsen som et selvstændigt kommunalt beredskab.

I 2015 har vi budt knap 100 flygtninge velkommen til Tårnby. Vi har arbejdet ud fra et ønske om en spredning af disse nye borgere ved den midlertidige boligplacering - samtidigt har vore boligselskaber positivt medvirket til den endelige boligplacering i de eksisterende boligselskaber.

Herudover har en række frivillige - bl.a. Venligboerne - deltaget aktivt for en problemfri start på disse borgeres tilværelse i Tårnby Kommune.

Gennem 2015 og de foregående år har vi sammen - borgere og politikere - lagt fundamentet for året, som nu står foran os, og kan derfor ønske hinanden et rigtigt godt nytår.

 

Henrik Zimino

×

Cookie info