Regler for privat børnepasning

Smilende børn

Læs om regler og ansøgning om tilskud til privat børnepasning.

22.08.2016
NB - arkivnyhed - kan være forældet

Hvilke krav er der for at få tilskud?

 • Du skal bo i Tårnby Kommune.
 • Dit barn skal stå på venteliste til dagtilbud.
 • Du kan først vælge tilskudsmodellen, når dit barn tilbydes/er tilbudt den 1. plads i et af kommunens dagtilbud.
 • Dit barn skal være mindst 24 uger og der gives tilskud op til den måned barnet fylder 3 år (Tilskuddet bortfalder med udgangen af den måned, hvor du siger ja til pasning i et af vores dagtilbud. )
 • Du skal indgå en skriftlig pasningsaftale med en børnepasser, du selv finder.
 • Kommunen godkender pasningsaftalens indhold og den person, du ansætter til at passe barnet, heri indgår vurdering af straffeattest og børneattest. I godkendelsen indgår også vurdering af, om pasningsordningen er pædagogisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig.
 • Du skal være indstillet på, at kommunen fører tilsyn med pasningsordningen og kommer på både anmeldte og uanmeldte besøg.  Tilskuddet udbetales IKKE under barselsorlov, eller hvis der udbetales orlovsydelse til børnepasning for det samme barn, der søges privat børnepasning til.
 • Du skal ikke betale skat af tilskuddet, men børnepasserens løn er skattepligtig. Du bliver altså arbejdsgiver med det ansvar og de pligter, det fører med sig (se under punktet: Har forældrene som arbejdsgiver rettigheder og forpligtelser?)
 • Tilskuddet følger pasningen af barnet og medgår altså ikke til betaling for andre ydelser, såsom rengøring generelt i familiens hjem, strygning, kost og logi til børnepasseren m.v.
 • Har du andre børn i daginstitution, vil du kunne få søskendetilskud. Tilskuddet svare til 85% af de 50% søskenderabat beregnet for den billigste alderssvarende dagtilbud (Bekendtgørelse om dagtilbud, § 40)
 • Tilskud til privat børnepasning får ikke indflydelse på eventuelle sociale ydelser eller SU til barnets forældre. Tilskuddet skal ikke indgå ved beregningerne, da tilskuddet går videre til den private børnepasser.
 • Aftalen, som du indgår med den private børnepasser, skal som et minimum indgås for en 3 måneders periode.

Det er ikke muligt at søge om tilskud til pasning af eget barn i Tårnby Kommune.

Læs mere om reglerne

Ansøgning om tilskud til privat børnepasning

Hvis du flytter til Tårnby Kommune og har privat børnepasning i forvejen fra den kommune du bor i, skal du være opmærksom på at denne stopper fra den dato du fraflytter kommunen og du skal ansøge på ny til Tårnby Kommune.

 

 

×

Cookie info