Flere midler til ældreområdet

To ældre herrer plejehjem

Kommunalbestyrelsen har godkendt en revideret ældre- og værdighedspolitik

29.04.2016
NB - arkivnyhed - kan være forældet

Baggrunden for kommunens reviderede politik på området er, at partierne bag dette års finanslov har afsat 1 mia. kr. årligt i tre år til landets kommuner, som er øremærket netop ældre og værdighed.  

Nogle af de områder som kommunerne skal prioritere er livskvalitet, selvbestemmelse og ernæring.

Tårnby Kommune kan i 2016 søge om lige knap 7,7 mio. kr. fra puljen på 1 mia. kr.

Midlerne bliver bl.a. brugt til flere ansatte på plejehjemmene.

Helt konkret sker der bl.a. det, at antallet af ansatte i den døgnbemandede sygeplejefaglige akutfunktion på Plejehjemmet på Irlandsvej øges. Der bliver også mere personale samme sted, som skal varetage indsatsen på genoptræningsområdet.

På Plejehjemmet på Irlandsvej bliver der ligeledes oprustet på området døgnflexpladser og velfærdsteknologi.

På Daghjemmet på Blåklokkevej, som åbner den 1. juni, vil der blive etableret en træningshave.

På Tagenshus bliver den socialpædagogiske indsats for borgere med alkoholdemens styrket, og der vil komme større fokus på sårpleje, inkontinens, ernæring og inddragelse.

Midlerne giver også plads til, at der på forsøgsbasis vil blive ansat en plejehjemslæge, som skal have sit fokus udelukkende på den ældre aldersgruppe.

Ovenstående er blot nogle af de indsatser i Tårnby på ældreområdet, som bliver mulige som følge af de nye midler.

Borgmester Henrik Zimino siger i forbindelse med vedtagelsen af de nye tiltag:

"Med disse midler kan vi fokusere på nogle væsentlige områder, som har stor betydning for plejekrævende ældre mennesker i kommunen. Vi har i forvejen velfungerende tilbud og indsatser på ældreområdet generelt. Men det er klart, at yderligere midler giver plads til nye tiltag, og det er glædeligt".

Læs mere om kommunens reviderede ældre- og værdighedspolitik

 

×

Cookie info