Foreninger og fritidsliv

  • Foreninger i kommunen kan gratis booke mødelokaler gennem vores foreningsportal.

  • Du kan leje vores mødelokaler og faglokaler til en kulturel begivenhed.

  • Brug foreningsregistret til at søge efter en forening ud fra aktivitet og område.

  • Opret foreningen i foreningsregistret, få et CVR-nummer og opret en NemKonto.

  • Sammen med DGI Storkøbenhavn understøtter vi de lokale idrætsforeninger og inviterer flere børn og unge ind i idrætsforeningernes fællesskaber.

  • Idræts- og fritidslivet har tilbud til alle – også til borgere med funktionsnedsættelse, handicap eller andre særlige behov.

  • På Boblberg kan du oprette bobler/opslag og skabe nye sociale relationer, venskaber, og finde fællesskaber baseret på jeres fælles interesser.

  • Kontakt vores frivillighedskoordinator eller sekretariatet i Center for Kultur og Fritid, hvis du vil blive klogere på frivilligheden i Tårnby Kommune.