Udskriv

VVM-screening

VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. Flere typer anlæg og virksomheder kræver en VVM-screening eller VVM-redegørelse, så vær opmærksom inden du går i gang med dit projekt.

Når du skal udføre et anlægsprojekt over en vis størrelse (se Miljøvurderingslovens bilag 2), skal du udfylde et VVM-screeningsskema. Formålet med VVM er at give det bedst mulige grundlag for både en offentlig debat (høringsfase) og for den endelige politiske beslutning om dit projekt.  VVM-forløbet falder i op til to faser:

1. fase - VVM-screening

Som bygherre skal du foretage en VVM-screening (se skema i Miljøbekendtgørelsens bilag 1) på anlægsprojekter, på baggrund af de oplysninger, du allerede har. Det skal ske, inden du får tilladelse til at gå i gang med projektet.

Vi bruger et VVM-screeningsskema som en tjekliste for at se om anlægget er VVM-pligtigt, og om kommunen derfor skal sørge for, at der bliver udarbejdet en VVM- redegørelse (miljøvurdering). 

Ved mindre anlægsprojekter vil udarbejdelsen af en VVM-screening som udgangspunkt være nok. Hovedreglen er, at du som ansøger har ansvaret for at udfylde VVM-screeningsskemaet og sende det via mail til: TF@taarnby.dk

Det indsendte VVM-screeningsskema bruger vi til at afklare om omfanget af dit projekt og dets indvirkning på naturen, miljøet og mennesker er af så væsentlig betydning, at kommunen er nødsaget til at udarbejde en VVM-redegørelse (miljøvurdering).

2. fase - VVM-redegørelse / Miljøvurdering

I ganske få tilfælde - de særligt store anlægsprojekter - er en VVM-screening ikke nok og det er nødvendigt at udarbejde en VVM-redegørelse (miljøvurdering).

Det er Tårnby Kommune, som står for udarbejdelsen i samarbejde med dig.

×

Cookie info