Udskriv

Midlertidige aktiviteter der støver eller støjer

Midlertidige aktiviteter der støver eller støjer

Herunder finder du forskriften for støvende, støjende og vibrerende midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter, som indeholder miljølovgivningens krav til bygge- og anlægsarbejde i normal arbejdstid.

Støvende, støjende og vibrerende midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter uden for normal arbejdstid kræver en dispensation.

§ 1. Formålet med forskriften er at fastsætte regler for støvende, støjende og vibrationsfrembringende aktiviteter i Tårnby Kommune. Reglerne gælder for alle bygherrer, entreprenører, håndværkere m.fl., der udfører arbejde i Tårnby Kommune.

Gyldighed
§ 2. Forskriften gælder for hele Tårnby Kommune.

Anvendelsesområde
§ 3. Forskriften gælder for enhver som midlertidigt vil udføre bygge-, anlægs- og nedrivningsarbejde, der frembringer støv, støj eller vibrationer. Der er ikke ansøgningspligt, hvis bygge- og anlægsarbejdet overholder denne forskrift.

Se hele forskriften  her.

×

Cookie info