Udskriv

Midlertidige aktiviteter der støver eller støjer

Midlertidige aktiviteter der støver eller støjer

Herunder finder du forskriften for støvende, støjende og vibrerende midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter, som indeholder miljølovgivningens krav til bygge- og anlægsarbejde i normal arbejdstid.

Støvende, støjende og vibrerende midlertidige varelevering, bygge- og anlægsaktiviteter kræver en dispensation, hvis forskriften ikke overholdes.

Formål

§ 1. Formålet med forskriften er at fastsætte regler for støvende, støjende og vibrerende midlertidige aktiviteter for bygge- og anlægsarbejde samt varelevering i Tårnby Kommune. Reglerne gælder for alle offentlige og private bygherrer, entreprenører, håndværkere, virksomheder og leverandører m.fl., der udfører midlertidigt arbejde i Tårnby Kommune.

Gyldighed

§ 2. Forskriften gælder både for private og erhverv i hele Tårnby Kommune.
Bygge- og anlægsarbejde, fx indvendigt malerarbejde, som ikke støjer, støver eller vibrerer, er ikke omfattet af denne forskrift.
Der er ikke ansøgningspligt for varelevering eller bygge- og anlægsarbejdet i forhold til støv, støj eller vibrationer, hvis arbejdet overholder denne forskrift.

Hvis arbejdet ikke kan overholde vilkår i denne forskrift, skal der søges dispensation iht. § 13. Når der gives en dispensation til støvende, støjende og vibrerende midlertidige aktiviteter, skal naboer til arbejdet orienteres, så naboerne har mulighed for at forberede sig på den kommende aktivitet.
Der er fortsat pligt til at anmelde bygningsaffald og til at ansøge om tilladelse til nedrivning.

Du kan se hele forskriften her

×

Cookie info