Udskriv

Tidligere kampagner

Tårnby Kommune har tidligere gennemført nedenstående kampagner

I 2014 har vi gennemført følgende kampagner:

Erhvervsaffald til genanvendelse

Tårnby Kommune sender store mængder småt brandbart affald til forbrænding på ARC. En meget større andel af småt brandbart kunne genanvendes, typisk papir, emballageaffald, metal og plast. Derfor er der i 2014 gennemført en kampagne i butikker og mindre virksomheder i kommunen. Der er udført 78 tilsyn i Københavns Lufthavn og 43 tilsyn på virksomheder, beliggende i Kirstinehøj.

Efter kampagnen har 58 % af butikkerne i Københavns Lufthavn dokumenteret, at der sorteres korrekt. Tilsvarende har 72 % af virksomhederne på Kirstinehøj dokumenteret, at deres affaldssortering sker korrekt.  

Se kampagnens evaluering her

 

Branchetilsyn med vognmænd/cargo og maskinværksteder

Der er i 2014 ført kampagnetilsyn med brancherne vognmands- samt jern- og metalvirksomheder, da Miljøstyrelsen har udarbejdet en branchevejledning for hver af brancherne. Der er ført kampagnetilsyn på 6 maskinværksteder og 8 virksomheder med vognmandsaktiviteter, hvoraf en del er cargovirksomheder med tilknytning til lufthavnen. 

Med kampagnerne er det kommunens formål, at sikre vognmænd samt jern- og metalvirksomhederne har kendskab til Miljøstyrelsens branchevejledning for den respektive branche.

Maskinværksteders miljøpåvirkning vil typisk komme via udsugning fra processer, overfladebehandling, spild og oplagring af kemikalier, affaldshåndtering og støj.


Se kampagnens evaluering her

×

Cookie info