Udskriv

Miljøtilsynsberetning

Græs og himmel

Miljøtilsynsberetningen er kommunens årlige indberetning til Miljøstyrelsen om tilsyn og godkendelser på miljøområdet

Indberetningen af kampagner og kommunens tilsyns og godkendelsesdata vil fra den 1. maj 2016 blive overført løbende til Miljøstyrelsens DMA portal. 

På portalen vil borgere og virksomheder kunne se, hvilke virksomheder, der ligger i kommunen, deres miljøgodkendelser samt hvornår kommunen har ført tilsyn med virksomhederne, og hvilke håndhævelser de har. Derudover offentliggøres kommunens evalueringer af de lovpligtige tilsynskampagner på portalen.

 

Du kan læse mere om kommunens miljøtilsyn i Tårnby Kommunes Miljøtilsynsplan for 2013-2017

 

Du kan læse om hvor mange tilsyn vi har udført, og hvordan vi har håndhævet de fejl og mangler vi har opdaget. 

×

Cookie info