Udskriv

Miljøgodkendelser for virksomheder

Miljøgodkendelser for virksomheder

Her kan du se miljøgodkendelser for virksomheder efter bilag 1 i Godkendelsesbekendtgørelsen

Tårnby Kommune har udstedt to miljøgodkendelser efter Godkendelsesbekendtgørelsen (BEK nr 1454 af 20/12/2012): 

Købehavns Lufthavns Kedelcentral (KLC2) listepunkt 1.1b 

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Teknisk Forvaltning. 

×

Cookie info