Udskriv

Anmeldelse af autoværksteder

Anmeldelse af autoværksteder

Etablering, flytning, udvidelse eller ændring af et autoværksted må kun ske efter anmeldelse til Tårnby Kommune

Du skal anmelde ændringen ved hjælp af den digitale selvbetjeningsløsning Anmeldelse af etablering og ændring af autoværksteder på Virk.dk.

Anmeldelsen skal indeholde oplysninger som anført i § 5 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 699 af 24. juni 2011 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder mv.

Hvis Tårnby Kommune ikke har gjort indsigelse inden 4 uger efter modtagelsen af anmeldelsen, kan bygge- og anlægsarbejder påbegyndes, forudsat at øvrige tilladelser, f.eks. byggetilladelse, foreligger.

Vær opmærksom på, at der findes specielle krav til værkstedets beliggenhed, som skal være opfyldt, for at Tårnby Kommune kan give tilladelse/miljøgodkendelse til autolakering og/eller undervognsbehandling samt miljøbehandling af biler.

 

×

Cookie info