Udskriv

Kommunens tilsyn med miljøet

Kommunens tilsyn med miljøet

Tårnby Kommune fører tilsyn med forskellige virksomheder i både Tårnby og Dragør Kommune

Tilsynet sker for at sikre, at miljølovgivningen bliver overholdt, og der ikke sker forurening af jorden, vandet og luften. 

Vi ser f.eks. på, om affaldet håndteres korrekt, om der er risiko for olieforurening fra f.eks. en olietank, og/eller om virksomheden har en spildevandstilladelse. Vi ser også på, om virksomheden skaber støv-, støj- eller lugtgener. 

Indberetningen af kampagner og kommunens tilsyns og godkendelsesdata vil fra den 1. maj 2016 blive overført løbende til Miljøstyrelsens DMA portal

På portalen vil borgere og virksomheder kunne se, hvilke virksomheder, der ligger i kommunen, deres miljøgodkendelser samt hvornår kommunen har ført tilsyn med virksomhederne, og hvilke håndhævelser de har. Derudover offentliggøres kommunens evalueringer af de lovpligtige tilsynskampagner på portalen.

Her kan du læse om

Forskrift for opbevaring af farligt affald og råvarer

Offentliggørelse af sagsbehandlingstider for miljøgodkendelse

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Tårnby Kommune.

×

Cookie info