Udskriv

Restaffald

Restaffald Erhverv

Alle virksomheder er forpligtet til at benytte den kommunale indsamlingsordning for restaffald, og der kan ikke søges om dispensation fra benyttelsespligten.

Restaffald for erhverv

Restaffalds må ikke afleveres på genbrugspladserne.

Når du åbner en virksomhed i Tårnby Kommune eller flytter en eksisterende virksomhed til kommunen, så skal virksomheden tilmeldes den obligatoriske restaffaldssordning.

Hvis du lukker virksomheden eller flytter den til en anden kommune, så skal du huske at framelde din virksomhed. 

Restaffald er:

  • Affald, som kan forårsage uhygiejniske forhold
  • Affald, som ikke er genanvendeligt
  • Affald, som ikke er farligt affald

Tilmelding, framelding og bestillinger

Du kan tilmelde og framelde din virksomhed via selvbetjeningen. Du kan du også ændre beholderantal og -størrelse og bestille ekstra tømninger.

Tilmeld, frameld eller ændre bestilling

Restaffald er ikke blevet hentet

Hvis du ikke har fået hentet dit affald skal du oprette en afvigelse digitalt. Nedenfor er et link til den digitale selvbetjening hvor du kan oprette en afvigelse.

Hvis dit affald ikke er blevet hentet er det en god ide først at tjekke oversigten over dine affaldsordninger og afhentningsdage. Det er også en god ide først at tjekke om dit affald lever op til kravene for afhentning, fx om beholderen/sækken er overfyldt eller om der er fejlsorteret og om der er brugt de rigtige sække. Du kan læse om kravene i regulativet.

Opret en afvigelse

×

Cookie info