Udskriv

Regulativ for erhvervsaffald

Regulativ for erhvervsaffald

Regler for håndtering af affald fra virksomheder i Tårnby Kommune.

Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af affald fra virksomheder i Tårnby Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker samt begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald.  

Formålet er endvidere efter miljøbeskyttelsesloven at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v. med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen.

De beskrevne ordninger i regulativet omfatter ikke kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, som er reguleret i affaldsbekendtgørelsen. Hvis en virksomhed benytter den kommunale genbrugsplads, skal bestemmelserne for denne ordning dog overholdes.

Tårnby Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald (PDF).

Regulativ

×

Cookie info