Udskriv

Farligt affald

Farligt Affald

Her finder du information om farligt affald.

Farligt affald: Ikke-genanvendeligt

Virksomheder, som frembringer ikke-genanvendeligt farligt affald, har som udgangspunkt pligt til at benytte Tårnby Kommunes anvisningsordning, som indebærer aflevering til SMOKA. Dette kan gøres ved at benytte en godkendt indsamler/transportør eller (ved små mængder) ved aflevering på en genbrugsplads mod betaling.

Virksomheder kan dog efter skriftlig ansøgning til Tårnby Kommune fritages for benyttelsespligten, hvis der kan dokumenteres miljømæssig forsvarlig håndtering. Kontakt Teknisk Forvaltnings miljøafdeling for mere information.

Læs mere om SMOKA

Eksempler på ikke-genanvendeligt farligt affald

 • Slam fra olie- og kemikalieudskillere
 • Absorptionsmidler
 • Pesticider og andre sprøjtemidler
 • Maling og opløsningsmidler
 • Slibestøv

Farligt affald: Genanvendeligt

Virksomheder skal selv sørge for bortskaffelse af genanvendeligt farligt affald. Bortskaffelsen skal anmeldes til Tårnby Kommune.

Virksomheder kan bortskaffe mindre mængder på en genbrugsplads mod betaling. Ved større mængder skal der indgås en aftale med et privat firma, som er godkendt til at indsamle/transportere affald. Disse firmaer er alle registreret i affaldsregisteret, som du kan læse mere om under Affaldsregister.

Eksempler på genanvendeligt farligt affald

 • Spildolier (motorolie, gear- og hydraulikolie, bagtøjsolie)
 • Batterier og akkumulatorer (underlagt producentansvar)
 • Bremse- og koblingsvæske
 • Brændstoffer
 • Kølervæske
 • Sprinklervæske
 • Fikser og fremkaldervæsker
×

Cookie info