Udskriv

Erhvervsaffaldsgebyrer, -planer og –regulativer

Affaldsplaner Og Gebyrer

Her finder du information om erhvervsaffaldsgebyrer og Tårnby Kommunes affaldsplaner og -regulativer.

Erhvervsaffaldsgebyret

Regeringen har afskaffet det lovpligtige erhvervsaffaldsgebyr fra 1. januar 2019. Erhvervsaffaldsgebyret er det samme som administrationsgebyr på erhvervsaffald, og det blev afskaffet som en del af Finanslovsaftalen for 2019.

Virksomheder, der har modtaget faktura for gebyret i 2018, skal stadig betale denne, hvis det ikke allerede er sket.

For mere information herom kan du kontakte Teknisk Forvaltnings affaldsteam.

Affalds- & Ressourceplan 2020 - 2025

Affalds- & Ressourceplanen giver en oversigt over de mål og initiativer, der arbejdes med inden for affaldsområdet i Tårnby Kommune. Nedenfor er der link til planen og bilagene. Planen kan også findes i Teknisk Forvaltnings ekspedition.

Ressource- og affaldsplan 2020 - 2025 - Hovedrapport

Ressource- og affaldsplan 2020 - 2025 - Bilagsrapport 

 

Regulativet for erhvervsaffald

Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af affald fra virksomheder i Tårnby Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker samt begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald.  

De beskrevne ordninger i regulativet omfatter ikke kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, som er reguleret i affaldsbekendtgørelsen. Hvis en virksomhed benytter den kommunale genbrugsplads, skal bestemmelserne for denne ordning dog overholdes.

Læs Regulativ for erhvervsaffald

×

Cookie info