Udskriv

Mere om affaldsgebyret

Mere om affaldsgebyret

Virksomheder skal betale administrationsgebyr og gebyr for de affaldsordninger, som kommunen stiller til rådighed og virksomheden benytter, herunder dagrenovationsordningen og genbrugsstationerne i I/S Amager Ressourcecenter.

Administrationsgebyr

Kommunen skal opkræve et administrationsgebyr, som dækker kommunens omkostninger til affaldsregulativer og affaldsplaner, information, anvisning og sagsbehandling vedrørende erhvervsaffald, samt betaling til staten for drift af den nationale regulativdatabase og affaldsdatasystemet.

Administrationsgebyret har ikke noget at gøre med, om virksomheden bruger genbrugspladserne eller dagrenovationsordningen. Det relaterer sig alene til, om virksomheden er i drift. 

Adgang til genbrugspladsen fra 2012 - valget er nu virksomhedens

Fra 1. januar 2012 skal virksomheder, som ønsker at aflevere affald på genbrugspladsen, selv tilmelde sig ordningen. Der betales kun for de gange, som virksomheden benytter genbrugspladsen uanset virksomhedens branchekode.

Inden virksomheden afleverer affald til genbrugspladsen, skal virksomheden tilmelde sig via ARCs hjemmeside på siden  Tilmeld - sådan gør du.

Hvem skal betale affaldsgebyr?

De fleste virksomheder som skal af med affald i kommunen skal, i henhold til affaldsbekendtgørelsen, betale gebyret. Der er dog undtagelser for reglerne, hvor virksomheden enten er automatisk fritaget eller hvis virksomheden kan dokumentere, at der ikke er affald fra virksomheden. Mulighederne er beskrevet nedenfor.

Hvem kan blive fritaget for affaldsgebyr?

 • Virksomheder med branchekode, der fremgår af bilag 7, og hvor virksomheden på p-nummer adressen har 0-1 ansatte. I opgørelsen af antal ansatte tæller ejeren af virksomheden med, hvis ejeren udfører arbejde for virksomheden. Kommunalbestyrelsen må ikke opkræve gebyr hos erhvervsfiskere uanset antal ansatte.
 • Virksomheder med en virksomhedsform som fremgår af bilag 8, punkt 1, og hvor virksomheden på p-nummer adressen har 0 ansatte, eller bilag 8, punkt 2, uanset antallet af ansatte i virksomheden.
 • Alle virksomheder med omsætning under 300.000 kr. i mindst et af de to foregående år fritages. Virksomhederne skal indsende skriftlig dokumentation for omsætningen, f. eks.:
  • Kopi af momsopgørelser for mindst et af de to foregående år fra Skats hjemmeside
  • Revisorpåtegnet regnskab for mindst et af de to foregående år
  • Selvangivelse for mindst et af de to foregående år(Rubrik 320 oplyser om virksomhedens omsætning) OBS! Bemærk den ordinære Årsopgørelse er IKKE gyldig dokumentation, da den ikke indeholder oplysninger om virksomhedens omsætning.
  • Virksomheder, der kan dokumentere, at virksomhedens drift er ophørt eller, at virksomheden er fraflyttet Tårnby Kommune inden 1. januar i gebyråret. (jf. Affaldsbekendtgørelsen § 60, stk. 4, ingen affaldsproduktion). Virksomheden skal indsende dokumentation herfor, f.eks.:
  • Kopi af registrering for at virksomheden er afmeldt som momsregistreret fra Skat inden 1. januar i gebyråret.
  • Bevis for at virksomheden er flyttet fra Tårnby Kommune inden 1. januar i gebyråret, f.eks. kopi af flytteanmeldelse til Skat eller CVR, eller opsigelse af virksomhedens lejemål i Tårnby Kommune

Såfremt en virksomhed, der er fritaget for betaling efter reglerne ovenfor, benytter en eller flere kommunale affaldsordninger, skal virksomheden betale gebyret for den eller de pågældende ordninger, samt administrationsgebyret.

Hvornår kan der søges om fritagelse?

Virksomheden kan søge om fritagelse for affaldsgebyret på Tårnby Kommunes hjemmeside. Ansøgningen skal være registreret i Tårnby Kommunes system senest den 28. august 2016. 

Find svar på flere spørgsmål om erhvervsaffaldsgebyrer her

×

Cookie info