Udskriv

Fritagelse for betaling af erhvervsaffaldsgebyr

Fritagelse for betaling af gebyr

Virksomheder har ifølge affaldsbekendtgørelsen mulighed for at søge om fritagelse for betaling af erhvervsaffaldsgebyr. Ansøgning om fritagelse skal ske senest den 3. august 2018.

Ifølge affaldsbekendtgørelsen (BEK nr 1309 af 18/12/2012) skal alle virksomheder beliggende i kommunen opkræves et administrationsgebyr. Affaldsbekendtgørelsen fastsætter bindende regler for både beregning og opkrævning af gebyret. Gebyrets størrelse afhænger af den enkelte kommunes udgifter til drift og administration af genbrugspladserne, hvorfor der kan være betydelige forskelle kommunerne imellem.

En række brancher med 0-1 ansatte samt nogle virksomheder med 0 ansatte, skal ikke betale gebyr. Der er også enkelte virksomhedsformer, bl.a. dødsboer, der er helt fritaget for at betale gebyr. De pågældende branchekoder og virksomhedsformer fremgår af bilag 7 og 8 i Affaldsbekendtgørelsen og er automatisk fritaget fra betaling. De er derfor ikke opkrævet gebyr og skal derfor heller ikke ansøge om fritagelse. Se link til Affaldsbekendtgørelsen nedenfor.

Øvrige virksomheder har, efter regler fastsat i affaldsbekendtgørelsen, mulighed for at ansøge om fritagelse.

Nedenfor kan du læse om hvilke muligheder din virksomhed har for at ansøge om fritagelse.

 1. Virksomheder med branchekode, der fremgår af bilag 8, og hvor virksomheden på p-nummer på adressen har 0-1 ansatte. I opgørelsen af antal ansatte tæller ejeren af virksomheden med, hvis ejeren udfører arbejde for virksomheden. Kommunalbestyrelsen må ikke opkræve gebyr hos erhvervsfiskere uanset antal ansatte.
 2. Virksomheder med en virksomhedsform som fremgår af bilag 9, punkt 1, og hvor virksomheden på p-nummer adressen har 0 ansatte, eller bilag 9, punkt 2, uanset antallet af ansatte i virksomheden.
 3. Alle virksomheder med omsætning under 300.000 kr. i mindst et af de to foregående år fritages. Virksomhederne skal indsende skriftlig dokumentation for omsætningen, f. eks.:
  • Kopi af momsopgørelser for mindst et af de to foregående år fra Skats hjemmeside
  • Revisorpåtegnet regnskab for mindst et af de to foregående år
  • Selvangivelse for mindst et af de to foregående år (Rubrik 320 oplyser om virksomhedens omsætning, rubrik 302 kan i nogle tilfælde også anvendes, hvis det af denne fremgår, at virksomhedens omsætning er under kr 300.000) OBS! Bemærk den ordinære personlige årsopgørelse fra SKAT er IKKE gyldig dokumentation, da den ikke indeholder oplysninger om virksomhedens omsætning.
 4. Virksomheder, der kan dokumentere, at virksomhedens drift er ophørt eller, at virksomheden er fraflyttet Tårnby Kommune inden 1. januar i gebyråret. Virksomheden skal indsende dokumentation herfor, f.eks.:
  • Kopi af registrering for at virksomheden er afmeldt som momsregistreret fra Skat inden 1. januar i gebyråret.
  • Bevis for at virksomheden er flyttet fra Tårnby Kommune inden 1. januar i gebyråret, f.eks. kopi af flytteanmeldelse til Skat eller CVR, eller opsigelse af virksomhedens lejemål i Tårnby Kommune. 

 

Virksomheder i kategori 1, 2 og 3 er fritaget på forhånd og vil derfor ikke blive opkrævet.

 

Ansøgning om fritagelse skal ske senest den 3. august 2018. 

Virksomheden kan ansøge via Tårnby Kommunes selvbetjeningsløsning klik her

×

Cookie info