Udskriv

Erhvervsaffaldsgebyr

Erhvervsaffaldsgebyr

Find svar på de fleste spørgsmål om erhvervsaffaldsgebyrer her. Finder du ikke svar på dit spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.

Spørgsmål: Vi blev fritaget for affaldsgebyr sidste år. Hvorfor skal vi opkræves igen?

Svar: Fritagelsen bliver kun givet for 1 år ad gangen, da virksomhedens omsætning eller aktiviteter kan have ændret sig siden sidste opkrævning.

Spørgsmål: Hvor står der, at kommunen kan opkræve affaldsgebyr fra virksomheder?

Svar: I Miljøbeskyttelsesloven, Affaldsbekendtgørelsen og Tårnby Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald.

Spørgsmål: Hvad betaler virksomheden for?

Svar: Virksomheden betaler for administration og planlægning af erhvervsaffaldsområdet. Gebyret dækker omkostninger til bl.a. affaldsregulativer og affaldsplaner, information, anvisning og sagsbehandling vedrørende erhvervsaffald, samt betaling til staten for drift af den nationale regulativdatabase og affaldsdatasystemet.

Spørgsmål: Vi bruger ikke genbrugspladsen. Skal vi betale alligevel?

Svar: Ja, hvis virksomheden ikke opfylder kriterierne om fritagelse for gebyr, skal virksomheden betale et administrationsgebyr og evt. gebyr for dagrenovation.

Spørgsmål: Hvad kan jeg klage over, og hvem kan jeg klage til?

Svar: Du kan ikke klage over gebyrets størrelse, men hvis du har fået afslag fra kommunen på en ansøgning om fritagelse for at betale gebyr, kan du gå til domstolen, hvis du er uenig heri. Det vil stå på din afgørelse hvad du skal gøre.

Spørgsmål: Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler?

Svar: Du får op til to rykkere. Herefter vil sagen blive sendt til inddrivelse hos SKAT.

Spørgsmål: Hvordan kan jeg opdatere oplysninger om min virksomhed i CVR?

Svar: Log ind på CVRs hjemmeside www.cvr.dk med digital signatur og ret i virksomhedens oplysninger. Du kan kontakte CVR for at høre om mulighederne for at rette i dine oplysninger.

Spørgsmål: Min virksomhed er flyttet til en anden kommune efter 1.1. Kan jeg undgå at betale gebyret?

Svar: Virksomheden skal betale gebyr i den kommune, den var registreret i pr. 1.1. i gebyråret.

Spørgsmål: Min virksomhed er lukket eller flyttet efter 1.1.. Kan jeg undgå at betale gebyret?

Svar: Selv om virksomheden er lukket, skal der betales gebyr i den kommune, som virksomheden var registreret i pr. 1.1.. Hvis virksomheden opfylder kriterierne for fritagelse, kan den dog få fritagelse ved at ansøge og dokumentere det.

Spørgsmål: Min virksomhed har ikke noget affald. Kan jeg blive fritaget for at betale?

Svar: Se hvem der kan opnå fritagelse her.

Spørgsmål: Min virksomhed har en meget lav omsætning. Kan jeg blive fritaget for at betale?

Svar: Ja, hvis du kan dokumentere, at den årlige omsætning har været under 300.000 kr. i mindst et af de to foregående år. Du får kun fritagelse for et år af gangen. 

Spørgsmål: Hvor kan jeg se, hvilke typer og størrelser virksomheder der er fritaget for at betale affaldsgebyret?

Svar: Det kan du se i Affaldsbekendtgørelsen.

Spørgsmål: Kan jeg få en anden beholder til virksomhedens dagrenovation?

Svar: Hvis du ønsker at ændre din nuværende dagrenovations ordning, skal du klikke på nedenstående link.

Ændring af renovation sker via www.virk.dk

Spørgsmål: Jeg har ikke modtaget et informationsbrev eller en faktura?

Svar: Informationsbrevet samt fakturaen bliver sendt til din virksomheds e-Boks. Alle virksomheder har tilknyttet en e-Boks og har selv ansvar for at tjekke den. Læs mere om virksomheds e-Boks her.

×

Cookie info