Udskriv

Dagrenovation

Dagrenovationslignende affald

Dagrenovationslignende affald er samme type affald som dagrenovation fra private husholdninger.

Det er:

  • Affald, som kan forårsage uhygiejniske forhold
  • Affald, som ikke er genanvendeligt
  • Affald, som ikke er farligt affald

Alle virksomheder er forpligtet til at benytte den kommunale indsamlingsordning for dagrenovation, og der kan ikke søges om dispensation fra benyttelsespligten.

De kommunale beholdere til dagrenovation tømmes ugentligt. Find tømningsdage på din adresse her: Afhentning af dagrenovation.

Dagrenovationslignede affald kan ikke afleveres på genbrugspladserne. 

Læs mere om bortskaffelse af erhvervsaffald i folderen: Korrekt håndtering af erhvervsaffald.

 

×

Cookie info