Udskriv

Skemaer til anmeldelse af farligt affald, byggeaffald og asbestholdigt affald

Skemaer til anmeldelse af farligt affald, byggeaffald og asbestholdigt affald

I den blå boks finder du skemaer til anmeldelse af farligt affald, byggeaffald og asbestholdigt affald

Kend forskel på genanvendeligt og ikke-genanvendeligt farligt affald

Farligt affald omfatter en række affaldstyper; fx spildolier, pesticider, malinger og asbestholdige materialer. 

Læs folderen "Korrekt håndtering af erhvervsaffald", hvor du finder information om forskellige typer affald og bortskaffelsen af dem. Bortskaffelse af visse typer affald skal anmeldes til Tårnby Kommune.

Virksomheder, som frembringer ikke-genanvendeligt farligt affald, har som udgangspunkt pligt til at benytte Tårnby Kommunes anvisningsordning, som indebærer aflevering til SMOKA. Dette kan gøres ved at benytte en godkendt indsamler/transportør eller (ved små mængder) ved aflevering på en genbrugsplads mod betaling.

Virksomheder kan dog efter skriftlig ansøgning til Tårnby Kommune fritages for benyttelsespligten, hvis der kan dokumenteres miljømæssig forsvarlig håndtering. Kontakt miljøafdelingen for mere information.

Find information om genbrugspladser her. Find en godkendt indsamler/transportør i Energistyrelsens affaldsregister.

Læs om håndtering af bygge- og anlægsaffald her.

×

Cookie info