Udskriv

Erhvervsaffald

Erhverv

Her får du adgang til den digitale selvbetjening og får et overblik over de forhold, der gør sig gældende for erhvervsaffald i Tårnby Kommune.

I linket nedenfor kan du se hvilket affaldsmateriel, der er registreret på virksomhedens adresse, og hvornår det tømmes. 

Se affaldsmateriel og tømninger på adresse.

Forpligtelser i forhold til erhvervsaffald

  • Alle virksomheder er forpligtet til at benytte den kommunale indsamlingsordning for restaffald
  • Alle liste- og bilag 1-virksomheder skal registrere deres affaldsproduktion
  • Virksomheder beliggende i erhvervsejendomme skal enten bortskaffe genanvendeligt affald på en genbrugsplads mod betaling eller indgå en aftale med et privat firma, som er godkendt til at indsamle og transportere affald
  • Virksomheder beliggende i blandet bolig- og erhvervsejendomme kan bortskaffe papir og pap via de respektive beholdere, som Tårnby Kommune har stillet til rådighed for borgerne

Korrekt håndtering af erhvervsaffald

I folderen Korrekt håndtering af erhvervsaffald kan du læse om, hvordan virksomheder i Tårnby Kommune skal sortere og bortskaffe affald.

Se folderen her: Korrekt håndtering af erhvervsaffald (PDF).

Andre spørgsmål

Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål eller ønsker noget uddybet, er du velkommen til at kontakte Teknisk Forvaltnings affaldsteam.

 

×

Cookie info