Udskriv
Midlertidige aktiviteter der støver eller støjer

Midlertidige aktiviteter der støver eller støjer

Herunder finder du forskriften for støvende, støjende og vibrerende midlertidige bygge- og anlægsakt ...

» Læs mere

Kommunens tilsyn med miljøet

Kommunens tilsyn med miljøet

Tårnby Kommune fører tilsyn med forskellige virksomheder i både Tårnby og Dragør Kommune

» Læs mere

Erhvervsaffald

Korrekt håndtering af erhvervsaffald

I folderen "Korrekt håndtering af erhvervsaffald" kan du læse, hvordan virksomheder i Tårnby Kommune ...

» Læs mere

Farligt Affald

Erhvervsadgang til genbrugspladsen

Erhvervsdrivende skal betale særskilt for adgang til genbrugspladsen.

» Læs mere

Anmeldelse af autoværksteder

Anmeldelse af autoværksteder

Etablering, flytning, udvidelse eller ændring af et autoværksted må kun ske efter anmeldelse til Tårnby Kommune

» Læs mere

Jordforurening

Jordforurening

Er din grund forurenet? Eller vil du vide om den er det? Her kan du også læse om bortskaffelsen af forurenet jord.

» Læs mere

×

Cookie info