Erhvervsaffald

  • Alle virksomheder skal sortere deres husholdningslignende affald i 10 forskellige typer ligesom borgerne. Det er for mindre virksomheder muligt at tilmelde sig kommunens afhenteordning.

  • I skal registrere jeres affald, så I kan sikre, at det bliver håndteret og bortskaffet på den rigtige måde.

  • Farligt affald skal I enten aflevere på genbrugspladsen eller hos SMOKA.

  • I skal tilmelde jeres virksomhed til den kommunale indsamlingsordning.

  • På den lokale genbrugsplads kan I aflevere jeres affald. Det koster et gebyr at aflevere erhvervsaffald på genbrugspladsen.

  • Affaldsregistret er et opslagsværk, I kan bruge, når I skal finde virksomheder og anlæg, der kan håndtere jeres affald.

  • Som institution skal I være tilmeldt affaldsindsamlingen for restaffald og sortere jeres affald. Hvordan I skal bortskaffe jeres affald afhænger af, om I er en privat eller kommunal institution.

  • I betaler for at få hentet jeres affald og eventuelt for at kunne aflevere affald på de lokale genbrugspladser.