Udskriv

Sygedagpenge

Tidlig virksomhedsvendt indsats kan få sygemeldte medarbejdere hurtigt tilbage på arbejdspladsen.

Jobcenteret har som led i en styrket virksomhedsservice implementeret en tidlig virksomhedsvendt indsats og har fremrykket vores indsats, således at vi tager kontakt med den sygemeldte og virksomheden langt hurtigere i processen. 

Det betyder, at vi er i kontakt med borger og virksomhed senest i 5. uge efter første sygedag. Det er godt 7 uger hurtigere end ellers. Virksomheder og borgere har mulighed for at kontakte os allerede fra første sygedag. 

Overordnet forsøger vi at være koordinerende samarbejdspartner i forhold til at få deres sygemeldte ansatte tilbage på arbejdspladsen gennem tidlig og hyppig dialog med virksomheden og medarbejderen. 

For den sygemeldte:

 • Hyppige samtaler og check in's
 • Tidlig virksomhedsvendt indsats - rundbordsmøde, plan for tilbagevending, iværksættelse af praktikker, handicapkompenserende ordninger ved behov
 • CV for alle sygemeldte inden 13. uge

 For virksomheden:

Vores viden og erfaring er til rådighed - ring på vores hotline tlf.: 21 79 44 08.

Løsninger med virksomhed og medarbejder.

Følgende initiativer gør vi typisk brug af:

 • Fastholdelsesplan
 • Hvis den sygemeldte medarbejder ikke forventes at vende tilbage inden for otte uger, kan medarbejderen når som helst i sygeforløbet anmode om, at virksomheden og medarbejderen sammen udarbejder en såkaldt fastholdelsesplan. Virksomheden har dog ret til at afslå anmodningen
 • Fast track
 • Vi starter, når I er klar. Stress, ulykke eller alvorlig diagnose. Oftest har både arbejdsgiver og medarbejder en tydelig fornemmelse af, om man står over for en sygemelding, der risikerer at vare i mere end 8 r. uger.
 • Rundbordssamtaler
 • Rundbordssamtalen er en hjælp til - så tidligt som muligt - at afdække en medarbejders sygdomsproblem i forhold til den konkrete arbejdssituation. 

Delvis syge- eller Raskmelding

Hvis en medarbejder får øget fravær på grund af længerevarende sygdom eller deltagelse i behandling, kan jobcentret hjælpe med at fastholde medarbejderen via delvis syge- eller raskmelding.

Hjælpemidler og indretning af arbejdsplads

Virksomheder kan fastholde eller ansætte en medarbejder, som har brug for lidt ekstra hjælp til at klare arbejdet ved at vurdere, om arbejdspladsindretningen er hensigtsmæssig.

Personlig assistance

Personlig assistance kan anvendes til medarbejdere, som har behov for støtte til nogle konkrete arbejdsopgaver (ikke selve indholdet i arbejdet), de ikke kan udføre selvstændigt på grund af en varig funktionsnedsættelse. Opgaverne kan både være af fysisk, psykisk eller social karakter.

Den personlige assistent kan hjælpe medarbejderen i op til 20 timer pr. uge. I særlige tilfælde op til 37 timer pr. uge.

Mulighedsvurdering

I tilfælde, hvor der er tvivl om mulighederne for at arbejde, kan virksomheden anmode den sygemeldte om en mulighedserklæring. Mulighedserklæringen har til formål at understøtte, at medarbejderen fastholdes i arbejde

Fastholdelsesplan

Hvis den sygemeldte medarbejder ikke forventes at vende tilbage inden for otte uger fra første sygedag, kan medarbejderen når som helst i sygeforløbet anmode om, at virksomheden og medarbejderen sammen udarbejder en såkaldt fastholdelsesplan. Virksomheden har dog ret til at afslå anmodningen.

Arbejdsgivers fire ugers sygefraværssamtale

Arbejdsgivere skal indkalde sygemeldte medarbejdere til sygefraværssamtale senest fire uger fra første fraværsdag. Samtalen skal handle om, hvordan og hvornår medarbejderen kan vende tilbage til arbejdet, samt fokusere på, hvad arbejdsgiveren kan gøre for at bakke op.

Anmeldelse af og refusion for sygefravær

Efter udløbet af den såkaldte arbejdsgiverperiode på 30 kalenderdage har virksomheden ret til dagpengerefusion fra medarbejderens bopælskommune: 

 • Dialog omkring hjælpepakker (under covid-19).
 • Sygdom contra manglende ordre i virksomheden.
 • Plan for genoptagelse af arbejdet.
 • Tilbud om rundbordssamtale.
×

Cookie info