Udskriv

Nedgang i aktiviteter og reduktion

Har din virksomhed erkendt at der ikke en vej uden om reduktioner i medarbejderstaben på baggrund af nedgang i aktiviteter, og fastholdelse ikke kan dække behovet, så har vi nogle muligheder for at afbøde konsekvenserne.

Særligt i forhold til massefyringer er der muligheder for at jobcentret kan træde til allerede i en fritstillingsperiode indtil fratrædelsen åbner op for det almindelige dagpengesystem.

Vi arbejder med en indsatsmodel der består af en række aktiviteter, der fokuserer på at løfte den afskedigede videre mod næste job, samt at understøtte en CSR politik og image bevarelse.

Modellen er opdelt i faser, der overordnet handler om afdækning af handlemuligheder inden for systemet, hjælp til den ledige omkring kompetencer og mål, samt etablere vejen mod næste job eller uddannelse. Tidsfrister er at der skal ansøges og etableres en indsats senest ved fratrædelsen, men de bedste resultater opnås hvis vi starter allerede i tiden lige efter opsigelsen.

Ved at starte arbejdet tidligt kan der aktiveres værktøjer som VEU, som kan sikre at en videre uddannelse etableres. Der kan kun søges VEU inden fratrædelsen.

Første fase i modellen er handler om at sikre at vi både møder virksomhedens behov og støtter den opsagte i den videre proces mod et andet job

De efterfølgende trin er mere fokuseret på den opsagte, og sigter på at den opsagte får bedst mulig hjælp i forhold til vedkommendes mål. Eksempelvis uddannelse, opkvalificering eller direkte i andet job.

I forbindelse med denne model har vi følgende standard ydelser, som vi kan bringe i spil efter behov og som kan give mening i den givne situation.

Assistance ved større afskedigelser:

Hvis en virksomhed er nødt til at foretage større afskedigelser, kan jobcentret tilbyde hjælp til at få det bedste ud af situationen - både for virksomheden og medarbejderne. Virksomheder med mere end 20 ansatte er forpligtet til at varsle større afskedigelser til det relevante arbejdsmarkedskontor i Roskilde, Odense eller Ålborg. Dvs. når mindst 10 afskediges i virksomheder, som beskæftiger mellem 20-100 medarbejdere. Eller hvis mindst 10 procent afskediges i virksomheder, der beskæftiger mellem 100 og 300 medarbejdere, samt når mindst 30 afskediges i virksomheder, der beskæftiger mindst 300 medarbejdere.

Læs mere:  https://star.dk/til-virksomheder/varsling-af-stoerre-afskedigelser/

Voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse (VEU)

VEU kan være et godt værktøj i forbindelse med større afskedigelser, da det kan bygge bro for den afskedigede til enten at komme tilbage til virksomheden, eller få en god start til det næste job.

VEU-godtgørelse gør det økonomisk muligt at opkvalificere medarbejdere gennem deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Godtgørelsen gælder alle medarbejdere, der højst har

erhvervsuddannelsesniveau. Særlig VEU består af en række tiltag som kan kombineres på forskellig vis. Vi yder den fornødne vejledning når elementerne skal kombineres, men eksempler kan ses her:

Voksenlærling

Med voksenlærlingeordningen kan I oprette lærlingepladser med tilskud til ledige og ikke-faglærte ansatte over 25 år. Brug ordningen og få en voksen medarbejder, som ofte har en del erhvervserfaring og er klar til et større ansvar fra første færd.

Erhvervsuddannelse for voksne (EUV)

Virksomheder, der ønsker at opkvalificere ufaglærte medarbejdere eller udefrakommende ledige over 25 år til erhvervsuddannelsesniveau, kan sammen med medarbejderen eller den ledige kontakte den relevante erhvervsskole og få lagt en uddannelsesplan for et EUV-forløb.

Forberedende voksenundervisning (FVU)

FVU er et uddannelsestilbud for alle medarbejdere over 18 år, der gerne vil forbedre deres læse-, skrive- og regnekundskaber. Formålet er at styrke dem i deres daglige arbejde eller forberede dem på deltagelse i efteruddannelse - eksempelvis AMU-kurser eller erhvervsuddannelse for voksne (EUV). FVU kan fx indgå som jobrotation, hvis det er som forberedende undervisning i forhold til en erhvervsuddannelse for voksne.

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Medarbejdere kan få Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Der kan være krav til forudgående beskæftigelse afhængig af uddannelsen, der vælges - se mere på www.svu.dk. Forudsætningen er, at de deltager i forberedende voksenundervisning (FVU), almen voksenuddannelse (AVU), gymnasial uddannelse eller videregående uddannelse i arbejdstiden. SVU kan alternativt udbetales til virksomheden som refusion, hvis virksomheden udbetaler den sædvanlige løn til sin medarbejder under uddannelsen.

Jobnet

Eksponering af den opsagte medarbejders CV til andre virksomheder

Seniorjob i kommunen

En kommunal virksomhed kan ansætte en person, der er bosiddende i kommunen og skal på efterløn inden for 5 år fra det tidspunkt, hvor dagpengeretten udløber, i et seniorjob.

Virksomhedspraktik:

Virksomheder kan få en ledig i virksomhedspraktik uden lønudgift og give den ledige mulighed for at afprøve/styrke sine kompetencer eller blive afklaret i forhold til valg af uddannelse.

×

Cookie info