Udskriv

Fastholdelse

Når du som virksomhed har brug for hjælp til at fastholde eller opkvalificere dine medarbejdere

Hvis du som virksomhed i Tårnby/Dragør kommune har brug for hjælp til fastholdelse eller opkvalificering af en medarbejder, eller en gruppe af medarbejdere, så har vi en række tilbud, du kan benytte dig af. I Virksomhedsservice Tårnby/Dragør arbejder vi professionelt med at hjælpe dig som virksomhed. Vi tilbyder dig sparring i forhold at få det samlede ressourceoverblik og kommer med bud på, hvilke initiativer og muligheder der findes for netop din virksomhed.

Formålet med at tale om fastholdelse eller opkvalificering, handler om hvordan du bevarer dine medarbejdere når arbejdsmarkedet er uforudsigeligt eller du som virksomhed har brug for en mere fleksibel medarbejdersammensætning og/eller medarbejdere med nye kompetencer.

Benyt vores tilbud

Kontakt Virksomhedsservice for Tårnby/Dragør, hvis du vil høre mere om netop din virksomheds muligheder for at gøre brug af de forskellige tilbud der findes i forbindelse med fastholdelse eller opkvalificering.  

Afdækning af kompetencer

Når der er overensstemmelse mellem de kompetencer, du har, og de kompetencer der er behov for i din virksomhed, skaber du det bedst mulige rum for din virksomheds udvikling eller tilpasning til markedet. I første omgang er målet derfor at kende til virksomhedens eksisterende kompetencer samt behovet for nye kompetencer således at din virksomhed hele tiden kan agere agilt ift. ændrede markedsbehov. 

Afdækning af aktivitetsniveau

Som virksomhed kender du din virksomheds aktivitetsniveau, du ved hvem der er dine kunder og hvad de efterspørger, i hvilket omfang - måske hvornår - der efterspørges samt hvilke medarbejdere der kan løse de forskellige opgaver. Du ved hvilke funktioner der fylder allermest og skaber størst værdi for virksomheden. Målet er at kende din virksomheds nøgleaktiviteter for blandt andet at kunne tilpasse og justerer kompetencer, ressourcebehov ift. virksomhedens samlede aktivitetsniveau. 

Identifikation af fremtidigt behov for kompetencer

Det er ingen der med sikkerhed ved hvilke kompetencer der bliver behov for på fremtidens arbejdsmarked. Et godt udgangspunkt for din virksomhed er, at kende virksomhedens kompetencer, aktivitetsniveau, koblet til den viden du allerede har om aftræk/afsætning af virksomhedens vare/ydelser/services i nærmeste fremtid. Målet med at identificere virksomhedens behov for fremtidige kompetencer er evt. at kunne opkvalificere eksisterende medarbejdere. 

Gap-analyse og forslag til løsning

Formålet med at gennemføre en GAP-analyse, er at hjælpe dig som virksomhed med at identificere de kompetencemæssige huller, du som virksomhedsleder/ledelse har. I Virksomhedsservice vil vi gerne yde sparring i forhold til at få afdækket, hvilke kompetencer du har, og hvilke nuværende og fremtidige kompetencer din virksomhed får behov for. Målet er at du som virksomhed får et klart billede af hvilke kompetencer du fremadrettet har brug for at opkvalificere og fastholde.

Ud fra din GAP-analyse er det muligt at, udarbejde en uddannelsesplan som kan om fatte alt fra deleordninger af jobjunktioner til andre støtteordninger. I Virksomhedsservice råder og vejleder vi om ansøgninger til støtteordninger og/eller forskellige uddannelsesfonde.

Når afdækning af kompetencer og identificering af behovet for nye/anderledes kompetencer på din virksomhed er på plads, så vil vi som virksomhedskonsulenter have mulighed for at hjælpe dig med en lang række af indsatser. 

Vores standard værktøjer til det er:

Jobrotation:

Med jobrotationsordningen kan virksomheden sende medarbejdere på efteruddannelse, mens vikarer klarer arbejdet i uddannelsesperioden. Jobcentret og virksomheden samarbejder om at tilrettelægge forløbet, og jobcentret hjælper med at finde relevante vikarer.

Læs mere:  https://star.dk/indsatser-og-ordninger/virksomhedsrettede-redskaber/jobrotationsordningen/

Voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse (VEU)

VEU kan være et godt værktøj i forbindelse med større afskedigelser, da det kan bygge bro for den afskedigede til enten at komme tilbage til virksomheden, eller få en god start til det næste job.

VEU-godtgørelse gør det økonomisk muligt at opkvalificere medarbejdere gennem deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Godtgørelsen gælder alle medarbejdere, der højst har erhvervsuddannelsesniveau. Særlig VEU består af en række tiltag som kan kombineres på forskellig vis. 

Læs mere om VEU hos Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering 

Virksomhedsservice hos Jobcenter Tårnby yder den fornødne vejledning når elementerne skal kombineres, men eksempler kan ses her:

 Voksenlærling

Med voksenlærlingeordningen kan I oprette lærlingepladser med tilskud til ledige og ikke-faglærte ansatte over 25 år. Brug ordningen og få en voksen medarbejder, som ofte har en del erhvervserfaring og er klar til et større ansvar fra første færd.

Læs mere: 

https://star.dk/da/indsatser-og-ordninger/virksomhedsrettede-redskaber/voksenlaerling/

 Arbejdsfordeling

Hvis en virksomhed i en periode ikke har opgaver nok til at beskæftige alle ansatte, men ønsker at undgå afskedigelser, kan ordningen om arbejdsfordeling være en god mulighed for både virksomhed og medarbejdere. Arbejdsfordeling betyder, at medarbejdernes aftalte arbejdstid nedsættes i en periode. Medarbejdere, der er dagpengeberettigede medlemmer af en a-kasse, kan modtage supplerende dagpenge for den tid, de ikke arbejder.

Læs mere:   https://star.dk/til-virksomheder/arbejdsfordeling-som-alternativ-til-afskedigelse/

Erhvervsuddannelse for voksne (EUV)

Virksomheder, der ønsker at opkvalificere ufaglærte medarbejdere eller udefrakommende ledige over 25 år til erhvervsuddannelsesniveau, kan sammen med medarbejderen eller den ledige kontakte den relevante erhvervsskole og få lagt en uddannelsesplan for et EUV-forløb. 

Læs mere: 

https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/uddannelser/euv

Forberedende voksenundervisning (FVU)

FVU er et uddannelsestilbud for alle medarbejdere over 18 år, der gerne vil forbedre deres læse-, skrive- og regnekundskaber. Formålet er at styrke dem i deres daglige arbejde eller forberede dem på deltagelse i efteruddannelse - eksempelvis AMU-kurser eller erhvervsuddannelse for voksne (EUV). FVU kan fx indgå som jobrotation, hvis det er som forberedende undervisning i forhold til en erhvervsuddannelse for voksne. 

Læs mere: https://www.uvm.dk/forberedende-voksenundervisning-fvu

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Medarbejdere kan få Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Der kan være krav til forudgående beskæftigelse afhængig af uddannelsen, der vælges - se mere på www.svu.dk. Forudsætningen er, at de deltager i forberedende voksenundervisning (FVU), almen voksenuddannelse (AVU), gymnasial uddannelse eller videregående uddannelse i arbejdstiden. SVU kan alternativt udbetales til virksomheden som refusion, hvis virksomheden udbetaler den sædvanlige løn til sin medarbejder under uddannelsen. 

Læs mere: https://www.svu.dk/for-arbejdsgivere/

Ordblindeundervisning (OBU)

Med OBU kan en ordblind medarbejder dog hurtigt blive bedre til at læse, skrive og forstå tekster samt få hjælp til at bruge relevante it-værktøjer som fx talegenkendelse og tekstscannere. 

Læs mere: https://www.uvm.dk/ordblindeundervisning-for-voksne

Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Hvis du driver selvstændig virksomhed, kan du søge om tilskud, hvis du har en varig og væsentligt nedsat arbejdsevne i forhold til arbejdet i virksomheden. 

Assistance ved større afskedigelser:

Hvis en virksomhed er nødt til at foretage større afskedigelser, kan jobcentret tilbyde hjælp til at få det bedste ud af situationen - både for virksomheden og medarbejderne. Virksomheder med mere end 20 ansatte er forpligtet til at varsle større afskedigelser til det relevante arbejdsmarkedskontor i Roskilde, Odense eller Ålborg. Dvs. når mindst 10 afskediges i virksomheder, som beskæftiger mellem 20-100 medarbejdere. Eller hvis mindst 10 procent afskediges i virksomheder, der beskæftiger mellem 100 og 300 medarbejdere, samt når mindst 30 afskediges i virksomheder, der beskæftiger mindst 300 medarbejdere.

Læs mere:  https://star.dk/til-virksomheder/varsling-af-stoerre-afskedigelser/

 

 

×

Cookie info