Udskriv

Indkøbspolitik 2016-2020

Indkøbsvogn

Tårnby Kommunes indkøbspolitik skal være med til at udstikke en række retningslinjer for indkøb.

Rammen for kommunens indkøbspolitik er at sikre optimale indkøbsvilkår og fremme stordriftsfordele via koordinering og disponering.

I indkøbspolitikken fastsættes en række initiativer i en konkret handleplan, som har fokus på at sikre de indsatser og midler, der skal til for at realisere Tårnby Kommunes værdier. For at imødekomme denne vision er der i indkøbspolitikken sat fokus på fire indsatsområder:

  • Ensartet indkøbsadfærd: Kommunen skal optræde som én kunde over for leverandørerne, således at den samlede indkøbsmængde giver forretningsmæssige fordele.
  • Effektive og ressourcebevidste: Kommunen skal effektivisere sine indkøb gennem øget fokus på pris, transaktionsomkostninger, kvalitet samt organisering og styring i og omkring indkøbsprocessen.
  • Dialog og åbenhed: Kommunes indkøbsaftaler skal være brugervenlige og skal understøttes gennem en høj markedsdialog.
  • Etik og sociale vilkår: Kommunen skal fremme anvendelsen af sociale klausuler og bidrage til jobskabelse ved beskæftigelse af lærlinge og praktikanter.

Realiseringen af indkøbspolitikken, og dermed det gode indkøb, hænger i høj grad sammen med en organisatorisk forankring. Derfor skal politikkens initiativer være med til at give et fælles fundament, så både medarbejdere og ledere kan leve op til disse krav og forventninger.

Du kan læse mere i Tårnby Kommunes Indkøbspolitik 2016-2020.

×

Cookie info