Udskriv

Arbejds- og uddannelsesklausuler

Silhuetter Af Arbejdende Mennesker

Kommunalbestyrelsen har vedtaget tiltag, som skal imødegå social dumping

Den 26. maj 2015 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Tårnby Kommune fremover skal imødegå social dumping ved hjælp af nye tiltag.

Det betyder i praksis indførelse af arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler.

Arbejdsklausuler benyttes for at sikre arbejdstageres ordnede forhold i form af løn- og arbejdsvilkår svarende til, hvad der er gældende på det pågældende overenskomstområde i Danmark.

Kædeansvar bliver tillige en del af udmøntningen af klausulen.

Uddannelse

Uddannelsesklausuler bruges i forbindelse med indgåelse af kontrakter med leverandører inden for bygge- og anlægsområdet, og som forpligter disse til at ansætte elever, praktikanter eller lærlinge i forbindelse med deres projekter.

I forbindelse med kontrakter på 10 mio. kr. og derover stilles kravet til leverandører om at antage praktikanter, elever eller lærlinge.

Kontrol

For at sikre at tiltagene overholdes vil der blive foretaget stikprøvekontrol ud fra en konkret risikovurdering. Derudover skal leverandører underskrive tro og love erklæringer ved kontrakters indgåelse.

Alle leverandører skal have information om omfanget og indholdet af klausulerne.

Overholdes klausulerne ikke, vil der være mulighed for tilbageholdelse af vederlag, der kan gives en bod eller kontrakten kan blive ophævet.

Spørgsmål kan rettes til jurist Bjørn Mikelsons.

Kommunalbestyrelsens Sekretariat, juni 2015

(Foto: Colourbox)

×

Cookie info