Udskriv

Digital platform til iværksættere og virksomheder

Virksomhedsguiden

Virksomhedsguiden giver adgang til vejledning og information om opstart, drift og udvikling af virksomhed.

Virksomhedsguiden er et nyt digitalt redskab for virksomhederne, og guiden giver adgang til vejledning og information om opstart, drift og udvikling af virksomhed.
Virksomhedsguiden giver indblik i de mest relevante virksomhedsrettede love og regler og vejleder om forretningsudvikling. Samtidig giver Virksomhedsguiden overblik over de tilbud, der udbydes på tværs af den offentlige erhvervsfremmeindsats - lige fra den lokale erhvervsservice til statens ordninger.
Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for Virksomhedsguiden, der skal drives som en fællesoffentlig platform, der henvender sig til navnlig iværksættere og små og mellemstore virksomheder.
Udviklingen af Virksomhedsguiden sker derfor i tæt samarbejde med kommuner, myndigheder, virksomheder samt de projekter og programmer, der er i erhvervsfremmesystemet.

Find Virksomhedsguiden her: www.virksomhedsguiden.dk

×

Cookie info