Tilladelser

  • Der er forskellige retningslinjer, du skal følge, hvis du vil sælge fra mobile vogne i Tårnby Kommune. Du skal søge om tilladelse fra kommunen eller den private grundejer.

  • Du skal søge om tilladelse til at opstille en vogn, bod eller lignende hos kommunen eller den private grundejer.

  • Hvis du skal grave i et vejareal, fx for at lave ledningsarbejde, skal du have en tilladelse fra os.

  • Formålet med forskriften er at begrænse gener ved støjende udendørs arrangementer, som afholdes i parker, på byens pladser og andre lokaliteter i Tårnby Kommune og i Dragør Kommune.