Udskriv

Erhvervspolitik

Erhverv Erhvervsuddannelse Vinkelsliber

Det skal være attraktivt at starte, drive og udvikle virksomhed i Tårnby Kommune

Kommunalbestyrelsen i Tårnby vedtog den 29. oktober 2019 kommunens første nedskrevne erhvervspolitik. Den nye erhvervspolitik skal være med til at skabe en mere levende og inkluderende samarbejdsform mellem erhvervsliv og kommune.

Visionen i erhvervspolitikken er enkel: Tårnby Kommunes erhvervspolitik skal være rummelig og har som centralt mål, at det skal være attraktivt at starte, drive og udvikle virksomhed i Tårnby Kommune. Visionen støttes op med fire strategiske spor, der sætter retning for hvordan Tårnby Kommune fremad vil arbejde med erhvervsområdet, for at sikre gunstige betingelser for vækst og udvikling.

De strategiske spor er

  • Plads til udvikling, virksomhedsstart og vækst
  • Socialt ansvar, uddannelse og kvalificeret arbejdskraft
  • Åbenhed, samarbejde og nærvær
  • Den lokale internationale forbindelse

Erhvervspolitikkens strategiske spor danner grundlag for en handleplan, hvor forvaltningen kommer med konkrete forslag til, hvordan man kan opfylde den strategi og vision, der er lagt i politikken.

Til at udarbejde erhvervspolitikken blev der i starten af 2019 nedsat et opgaveudvalg med en række af kommunens lokalpolitikere sammen med lokale erhvervsfolk, repræsentanter fra faglige organisationer og uddannelsesinstitutioner.

Læs hele erhvervspolitikken.

×

Cookie info