Erhvervsnyt nr. 6

  • Borgmester Allan S. Andersen fortæller lidt om, hvad der rører sig i Tårnby med fokus på erhvervsområdet.

  • Trafikale udfordringer, fjernvarme, erhvervsuddannelser og infrastruktur. Det var nogle af de emner, der blev diskuteret, da Tårnby Kommune tirsdag den 14. marts holdt sit årlige dialogmøde med DI og DI Byggeri Hovedstaden samt repræsentanter for Tårnbys erhvervsliv.

  • Midt i marts har vi sammen med Sund & Bælt taget hul på et omfattende vejarbejdsprojekt i krydset ved Englandsvej og Øresundsmotorvejen. Trafikken vil være påvirket, og vi anbefaler, at man finder alternative ruter.

  • 600 besøgende lagde vejen forbi, da der 23. februar var jobmesse i Amagerhallen. Her kunne de møde cirka 60 forskellige virksomheder. En af dem var rengørings- og servicefirmaet RenEksperterne. Her fortæller kunde- og driftschef Kim Axelsen, hvad virksomheden fik ud af at stille op.

  • Vestamager, Tårnby Station og Kastrup. Det er navnene på de på de 3 nye parkeringszoner, som skal lette presset af pendlerparkering ude fra og skabe bedre plads til at parkere for Tårnbys borgere og erhvervsliv. Men hvad betyder de nye regler for din virksomhed? Læs her om muligheden for at få henholdsvis erhvervslicens og erhvervsperiodekort.

  • Udviklingen inden for naturvidenskab og teknologi går i øjeblikket så hurtigt, at skolerne har brug for eksterne læringsrum, der kan understøtte læringen. Derfor undersøger Center for Skole og Fritidsliv i øjeblikket muligheden for at introducere det norske koncept Newton Rum, der lægger op til et tæt samspil med det lokale erhvervsliv.

  • Den endelige lokalplan for udvidelsen af vores erhvervsområde, Kirstinehøj III er blevet godkendt politisk, efter at have været i høring af to omgange. Det betyder, at vi nu kan komme videre med planlægningen. Sideløbende gøres der klar til arkæologisk udgravning.

  • Solen skinner, fuglene kvidrer, og du får solgt en masse fra din lille salgsvogn i Kastrup Ny Lystbådehavn. Lyder det som en god dag, så læs her, hvordan du får fingrene i en af de to sidste tilladelser.

  • Har din virksomhed en idé med potentiale til at blive en god forretning, så kan du måske få midler fra Innovationsfondens Innobooster-program. Kom til event med Erhvervshuset og Innovationsfonden 18. april. Her kan du både få afklaret, hvad der skal til for at komme i betragtning og få tips til din ansøgning.