Udskriv

Quick-guide til udvidelse af parkeringszoner i Tårnby Kommune

Parkering Skilt

Ønsket om udvidelse af parkeringszoner kan komme fra Tårnby Kommune eller en borger/Grundejerforening.
Der er 5 trin i processen.

Trin 1 - Der er to veje ind:

  1. Borgere/grundejerforeninger har et ønske om udvidelse af parkeringszone.

 Borgere/grundejerforening hører de berørte grundejere for at indhente en privatretlig tilladelse

Der skal være en tilslutning på 66% eller en beslutning fra et generalforsamlingsmøde i grundejerforeningen før sagen behandles hos Teknisk Forvaltning. 

  1. Tårnby Kommune ønsker at udvide en p-zone -> trin 3

Trin 2

Borgere/Grundejerforening anmodning/ansøgning om udvidelse af p-zone.

Se Tårnby kommunes vejledning om procedure for ansøgning.

Trin 3

Teknisk Forvaltning udarbejder en analyse af parkeringssituationen, herunder en vurdering af de trafikale forhold.

Trin 4

  1. Teknisk Forvaltning indhenter politiets samtykke
  2. Lovmæssig hørring af berørte grundejere
  3. Der afholdes et dialogmøde med områdets almene boligselskaber, grundejerforeninger, samt erhvervsdrivende.

Trin 5

Teknisk Forvaltning udarbejder sagsfremstillingen.

Sagsfremstillingen sendes til Teknik- og Miljøudvalget, som træffer beslutning.

×

Cookie info