Udskriv

Zoneparkering

Zoneparkering

Tårnby Kommune har parkeringszoner i bydelen Kastrup og i Gl. Lystbådehavn.

Zoneparkering i Tårnby Kommune

I Tårnby Kommune er der parkeringszone i bydelen Kastrup, så du som beboer i området har let adgang til parkering af din bil så tæt som muligt på din bolig. I Gl. Lystbådehavn er der også en parkeringszone, så du som bådejer har let adgang til parkering i nærheden af din bådplads.
Kontrol af gyldig parkeringslicens foregår ved nummerplade scaning, og det er derfor unødvendigt, at parkeringslicensen placeres i forruden.

Læs mere om parkeringszone Kastrup Syd
Læs mere om parkeringszone Gl. Lystbådehavn

Hvordan får jeg en P-licens?

Inden du starter bestillingen af en parkeringslicens, skal du have følgende parat:

  • NemID
  • Registreringsnummeret på din bil
  • Dankort eller kreditkort
  • Din mailadresse og dit mobiltelefonnummer

Måske skal du også bruge en elektronisk udgave af:

  • En erklæring fra din arbejdsgiver om, at du er bruger af bilen, hvis du kører firmabil. Bemærk at erklæringen maks. må være 3 måneder gammel. Hent erklæringen her.

Du kan her købe en 1-årig P-licens til kommunens parkeringszoner. Husk, at du selv skal købe en ny P-licens, når din gamle licens er ved at udløbe.

Du kan også købe 24-timerslicenser:

  • Ved EasyPark appen, som du henter hos din telefons app udbyder. Du skal bruge områdekoden '2770' inde i appen.
  • Eller i form af skrabelodder via selvbetjening eller på kommunens hovedbibliotek og i Oplysningen på Tårnby Rådhus. Hvis du bestiller online, skal du beregne op til 6 dages postgang.

Får du ny bil kan du ombytte din 1-årige P-licens, så den gælder for din nye bil. Det koster ikke noget. Din gamle bil skal være afmeldt eller ejerskiftet i Motorregistret, før du kan få den nye P-licens. Du bestiller ombytningen her.

Typer af P-licens

Parkeringszonen Kastrup Syd (rød zone)

Beboerlicens

- Du kan som beboer med folkeregisteradresse i området købe én beboerlicens, hvis du er indregistreret bruger eller ejer af en bil registreret til privat personkørsel. Du kan kun købe én P-licens pr. person over 18 år i din husstand.

Herudover kan du som beboer købe en beboerlicens til en bil, som din arbejdsgiver stiller til rådighed. Bilen skal være indregistreret til privat personkørsel og skal sidestilles som din egen bil. Du og din arbejdsgiver skal skriftligt erklære, at du er den daglige bruger af bilen og at din arbejdsgiver indberetter 'fri bil' til SKAT. Du kan hente erklæringen her. Du skal bruge erklæringen i forbindelse med din bestilling. Bemærk at erklæringen maks. må være 3 måneder gammel.

Der udstedes kun én P-licens pr. person over 18 år i husstanden.

Erhvervslicens

Hvis du driver erhverv og har erhvervsadresse i P-zonen kan du købe en P-licens til én bil, som enten er indregistreret til virksomheden eller virksomhedens ejer. Hvis du har virksomhed og bolig på samme adresse, kan du købe én erhvervslicens udover en beboerlicens. Hvis din virksomhed ikke er CVR eller P-nummer registreret i P-zonen, men at erhvervslokalet ligger i zonen, skal du rette henvendelse til kommunen sammen med lejekontrakt eller et skøde, på forretningslokalet, registreret til virksomheden.

Andre tilladelser

Der udstedes ikke P-licens til campingvogne, anhængere, firmabiler, lånebiler, værkstedsbiler, delebiler, lejede biler, gæsteparkering, ansatte hos erhvervsdrivende i området o. lign.

24-timerslicens

Koster kr. 50,-. Enten ved køb gennem EasyPark appen eller som skrabelod. Særligt for skrabelodder: De skal placeres synligt i passagersiden i bilens forrude. Skrabeloddet skal være skrabet med år, måned, dato, tidspunkt for at være gyldigt.

24-timerslicensen er kun gyldig i parkeringszone Kastrup Syd.

Parkeringszone Gl. Lystbådehavn (blå zone)

Som bådejer med bådplads i den Gl. Lystbådehavn kan du købe én P-licens. Hvis der er flere bådejere til én båd, kan der købes to P-licenser pr. bådplads. Såfremt der ønskes mere end én P-licens, skal nummer to P-licens købes af medejer af bådpladsen.

Generelt

P-licensen er gyldig for 1 år fra udstedelsesdatoen og koster kr. 200,- i ekspeditionsgebyr og udstedes til køretøjer med en totalvægt på 3500 kg eller derunder. Licensen giver ret til tidsubegrænset parkering i zoneområdet. Bemærk - hvor skiltning angiver anden tidsbegrænsning er denne tidsbegrænsning gældende. Licensen giver ingen rettigheder uden for parkeringszonen og fritager ikke for parkeringsafgifter pålagt i medfør af færdselslovens regler eller manglende overholdelse af reglerne i Bekendtgørelse om parkering i Tårnby Kommune af 7. juni 2016. 

Parkeringszonerne

Kastrup Syd (rød zone)

Parkeringszonen er omfattet af alle offentlige veje og private fællesveje inden for zoneafgrænsningen. Zonen afgrænses af Kastrupvej, Saltværksvej, Kastrupvænge, Amager Strandvej og Øresundsmotorvejen. Bemærk, at husstande på begge sider af Saltværksvej og Kastrupvej er omfattet af zonen. Parkeringszonen er afmærket med officiel zonetavle ved alle indfaldsveje. En ophævelsestavle fortæller dig, hvornår du forlader zonen. Der er ingen yderligere skiltning i zonen.

I parkeringszonen må du højst parkere i 2 timer alle dage i tidsrummet 06-21. En sådan parkering er gratis, men husk at anvende din parkeringsskive.

Gl. Lystbådehavn (blå zone)

Parkeringszonen omfatter området ved den gamle lystbådehavn. Zonen er afmærket med officiel zonetavle ved alle indfaldsveje. En ophævelsestavle fortæller dig, hvornår du forlader zonen. Der er ingen yderligere skiltning i zonen.

På parkeringspladsen i den nordlige del må du højst parkere i 3 timer alle dage i tidsrummet 06-18. I den sydlige del må du højst parkere i 2 timer alle dage i tidsrummet 06-21. Sådanne parkeringer er gratis, men husk at anvende din parkeringsskive.

×

Cookie info