Udskriv

Forseelsestyper

Bekendtgoerelse Lov Paragraf

Hvis du får en parkeringsafgift, vil der være vedlagt en talon med angivelse af den forseelse, som er grundlaget for afgiften. Du kan se en liste over de enkelte forseelser her.

De love og bekendtgørelser, der henvises til, kan findes i deres helhed her:
Færdselsloven ("FÆL")
Vejafmærkningsbekendtgørelsen ("vejbkg.")
Bekendtgørelse om parkeringsskiver ("p-skivebkg.")
Bekendtgørelse om parkering i Tårnby Kommune

01a. Ved skiltning og ubrudt gul kantlinje. Køretøjet er henstillet, hvor der er et ubetinget standsningsforbud. Dette er markeret enten med den forbudstavle, der betyder: "Standsning forbudt" eller ved ubrudt gul linje på kantsten eller ved kørebanekant, jf. vejbkg. § 17, C 61, eller UC 61, og § 56, T 61. FÆL § 121, stk. 1, nr. 5.

01b. Særlig afgrænset bane. Køretøjet er henstillet i en sving- eller busbane. Standsning og parkering er forbudt i disse særlige baner, der er afmærket med symbol for bestemte trafikretninger eller bestemte færdselsarter, jf. vejbkg. § 51, Q 46 og Q 47. FÆL § 121, stk. 1, nr. 5.

01c. Spærreflade. Køretøjet er henstillet på en spærreflade. Standsning og parkering er forbudt på en spærreflade, der er et skraveret eller et helt hvidt areal på kørebanen, jf. vejbkg. § 51, Q 45. FÆL § 121, stk. 1, nr. 5.

01d. Standsning forbudszone. Køretøjet er henstillet, hvor der gælder et standsningsforbud angivet ved den områdetavle, der betyder, at der ikke må standses uden for de særligt afmærkede parkeringsbåse i området, jf. vejbkg. § 23, E 68. FÆL § 121, stk. 1, nr. 5.

02a. Betinget standsningsforbud. Køretøjet er henstillet i strid med et betinget standsningsforbud, der er angivet ved den forbudstavle og undertavle, der betyder "Standsning forbudt. Af- og pålæsning tilladt", jf. vejbkg. § 17, C 61 og § 9. Parkeringsvagten har observeret, at der ikke blev foretaget lovlig af- og pålæsning eller af- og påstigning. FÆL § 121, stk. 1, nr. 5.

03a. Reserveret parkeringsplads - afmærket på kørebanen m.m. Køretøjet er henstillet i strid med et standsnings- og parkeringsforbud på en parkeringsplads, hvor det ved tekst eller symbol på kørebanen m.m. er angivet, at parkeringspladsen er reserveret til en bestemt køretøjsart, jf. vejbkg. § 56, T 33. FÆL § 121, stk. 1, nr. 5.

03b. På tværs af parkeringsbås. Køretøjet er henstillet i strid med et forbud mod at standse eller parkere på anden måde end i længderetningen på en afmærket parkeringsbås, jf. vejbkg. § 56, T 33. FÆL § 121, stk. 1, nr. 5.

03c. Handicappladser. Køretøjet er henstillet i strid med et parkeringsforbud på en handicapplads, der er reserveret til køretøjer eller til et eller flere bestemte køretøjer, som er forsynet med en i medfør af færdselslovens § 88a udstedt tilladelse til at parkere på en sådan plads, jf. vejbkg. § 23, E 33 og § 9 samt § 56, T 33. FÆL § 121, stk. 1. nr. 5.

03d. Handicappladser (køretøjet var parkeret). Køretøjet er henstillet i strid med et parkeringsforbud på en handicapplads, der er reserveret til køretøjer eller til et eller flere bestemte køretøjer, som er forsynet med en i medfør af færdselslovens § 88a udstedt tilladelse til at parkere på en sådan plads, jf. vejbkg. § 23, E 33 og E 23 og § 9 samt § 56 T 33. FÆL § 121, stk. 1. nr. 5. Da det er konstateret, at køretøjet var parkeret, er der blevet pålagt en forhøjet p-afgift, jf. FÆL § 121, stk. 5.

03e. Parkeringsplads reserveret til elbiler. Køretøjet er standset eller parkeret i strid med et standsnings- og parkeringsforbud på en parkeringsplads, der er reserveret til el-biler, jf. vejbekg. § 23, E 33 og UE 33, 4. samt § 9. FÆL § 121, stk. 1, nr. 5.

04a. Standsning forbudt. Ud- og påstigning tilladt. Køretøjet er henstillet i strid med et betinget standsningsforbud, der er angivet ved den forbudstavle og undertavle, der betyder "Standsning forbudt. - og påstigning tilladt", jf. vejbkg. § 17, C 61 og § 9. Parkeringsvagten har observeret, at standsningen ikke skete i forbindelse med lovlig ud- og indstigning. FÆL § 121, stk. 1, nr. 5.

05a. Parkering forbudt. Ved skiltning eller brudt gul kantlinje. Køretøjet er henstillet i strid med et parkeringsforbud. Dette er markeret enten med den forbudstavle, der betyder: "parkering forbudt" eller ved punkteret gul afmærkning, jf. vejbkg. § 17, C 62 eller UC 62 og § 56, T 62. FÆL § 121, stk. 1, nr. 5.

05b. Parkering forbudt. Påhængskøretøjer (herunder campingvogne) med tilladt totalvægt over 2000 kg. Køretøjet er parkeret i strid med Tårnby Kommunes P-bkg. § 2, stk. 1, hvoraf fremgår, at det er forbudt at parkere påhængskøretøjer, herunder campingvogne mv., med tilladt totalvægt over 2000 kg. i mere end 24 timer, medmindre andet er tilkendegivet ved afmærkning. FÆL § 121, nr. 7.

05c. Parkering forbudt. Køretøjer med tilladt totalvægt over 3500 kg. Køretøjet er parkeret i strid med Tårnby Kommunes P-bkg. § 2, stk. 1, hvoraf fremgår, at det er forbudt at parkere køretøjer med tilladt totalvægt over 3.500 kg. i tidsrummet kl. 1900 - 0700, medmindre andet er tilkendegivet ved afmærkning. FÆL, stk. 1, nr. 7.

05d. Opholds- og legeområde. Køretøjet er henstillet i strid med et parkeringsforbud i et opholds- og legeområde. Dette er angivet ved den oplysningstavle, der betyder, at der ikke må ske parkering uden for de særligt afmærkede pladser i et opholds- og legeområde, jf. vejbkg. § 23, E 51. FÆL § 121, stk. 1, nr. 6.

05e. Gågade. Køretøjet er henstillet i strid med et parkeringsforbud i gågade. Dette er angivet ved den oplysningstavle, der betyder, at der ikke må ske parkering uden for de særligt afmærkede pladser i gågade, jf. vejbkg. § 23, E 49. FÆL § 121, stk. 1, nr. 5.

05f. Parkering forbudszone. Køretøjet er henstillet i strid med et parkeringsforbud angivet ved den områdetavle, der betyder, at der ikke må ske parkering uden for de særligt afmærkede parkeringsbåse i området, jf. vejbkg. § 23, E 68. FÆL § 121, stk. 1, nr. 5.

05g. Parkering forbudt. Køretøjer med tilladt totalvægt på højst 2000 kg. Køretøjet er parkeret i strid med Tårnby Kommunes P-bkg. § 2, stk. 1, hvoraf fremgår, at det er forbudt at parkere påhængskøretøjer, herunder campingvogne mv., med tilladt totalvægt på højst 2000 kg. i mere end 24 timer, medmindre andet er tilkendegivet ved afmærkning. FÆL § 121, nr. 7.

05l. Parkering forbudt i 2. position. Køretøjet er henstillet i strid med FÆL § 29, stk. 3, nr. 4, ved siden af et andet køretøj, som holder ved kørebanens kant. FÆL § 121, stk. 1, nr. 4.

07a. Uden for afmærkning. Køretøjet er parkeret i strid med vejbkg. § 56, T 33, der er lydende: " Parkering i afmærkede parkeringsbåse skal ske inden for båsen". FÆL § 121, stk. 1, nr. 7.

13a. Reserveret parkeringsplads - afmærket ved tavle. Køretøjet er henstillet i strid med et parkeringsforbud på en reserveret parkeringsplads. Dette er angivet ved den oplysningstavle, der betyder, at en parkeringsplads er reserveret til f.eks. lastbiler, busser mv. jf. vejbkg. § 23, E 33, samt § 9. FÆL § 121, stk. 1, nr. 5.

14. Uden brug af p-skive. Bilen er i strid med p-skivebkg. § 1 parkeret uden brug af p-skive, hvor der er tidsbegrænset parkering. FÆL § 121, stk. 1, nr. 8.

15. Tidsbegrænset parkering/Urigtigt indstillet p-skive. Bilen er parkeret i strid med tidsbegrænsningen i et område, hvor der er tidsbegrænset parkering, eller med en urigtig indstillet p-skive, jf. p-skivebkg. § 3, stk. 1, 2 eller 3, § 6 og § 7, stk. 1 og 5. FÆL § 121, stk. 1, nr. 8.

16. Ændring af tidsangivelsen på p-skive. Bilen er i strid med p-skivebkg. § 5 og § 7, stk. 4 ikke blevet flyttet i forbindelse med, at der er ændret på angivelsen på p-skiven. FÆL § 121, stk. 1, nr. 8.

17. Uaflæselig p-skive. Bilen er i strid med p-skivebkg. § 4, stk. 3 og § 7, stk. 6 eller 7, parkeret med en uaflæselig p-skive. FÆL § 121, stk. 1, nr. 8.

18. Mere end én p-skive. Bilen er i strid med p-skivebkg. § 4, stk. 2, parkeret med mere end én p-skive. FÆL. §121, stk. 1, nr. 8.

19. Ulovlig p-skive. Bilen er i strid med p-skivebkg. § 2, stk. 1-3 og § 7, stk. 6 eller 7, parkeret med en ulovlig p-skive.  FÆL § 121, stk. 1, nr. 8.

20. Fodgængerfelt. Køretøjet er henstillet i strid med FÆL § 29, stk. 1, nr. 1, der forbyder standsning og parkering på fodgængerfelt eller inden for en afstand af 5 meter før fodgængerfeltet. FÆL § 121, stk. 1, nr. 3.

21. Udkørsel fra cykelsti. Køretøjet er henstillet i strid med FÆL § 29, stk. 1, nr. 1, der forbyder standsning og parkering ud for udkørsel fra en cykelsti; inden for en afstand af 5 meter før udkørslen fra en cykelsti, som løber langs kørebanen; eller 5 meter på hver side af udkørslen fra en cykelsti, som er tværgående i forhold til kørebanen. FÆL § 121, stk. 1, nr. 3.

22. Vejkryds. Køretøjet er i strid med FÆL § 29, stk. 1, nr. 2, henstillet i vejkryds; inden for en afstand af 10 meter fra den tværgående kørebanes nærmeste kant; eller hvor kørebane og cykelsti udmunder sammen fra cykelstiens nærmeste kant. FÆL §121, stk. 1, nr. 3.

23. Busstoppested. Køretøjet er henstillet i strid med FÆL § 29, stk. 2: "Ved busstoppested er det ikke tilladt at standse eller parkere på den afmærkede strækning på hver side af stoppestedsskiltet. Findes en sådan afmærkning ikke, gælder forbuddet inden for en afstand af 12 m på hver side af skiltet." FÆL § 121, stk. 1, nr. 3. 

24. Cykelsti, gangsti, fortov mv. Køretøjet er henstillet i strid med FÆL § 28, stk. 3, der forbyder standsning og parkering på cykelsti, gangsti samt fortov og yderrabat mv., medmindre dette er tilladt ved afmærkning. FÆL § 121, stk. 1, nr. 2 og 7. Ifølge pbkg. § 2. stk. 2, er det tilladt for køretøjer, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3500 kg., at standse eller parkere delvis på fortov.

25a. I/før opmarchområde. Opmarchområde. Køretøjet er henstillet i strid med FÆL § 29, stk. 1, nr. 7, hvorefter et køretøj ikke må standse eller parkere på en strækning, hvor kørebanen før vejkryds ved hjælp af spærrelinjer er inddelt i vognbaner eller inden for en afstand af 5 meter før begyndelsen af en sådan strækning. FÆL § 121, stk. 1, nr. 3.

26.  Spærrelinje. Køretøjet er henstillet i strid med FÆL § 29, stk. 1, nr. 8, hvorefter et køretøj ikke må standse eller parkere ved siden af spærrelinje, hvis afstanden mellem køretøjet og linjen er mindre end 3 meter, og der ikke mellem køretøjet og linjen findes en punkteret linje. FÆL § 121, stk. 1, nr. 3.

27. Hyrevognsplads. Køretøjet er henstillet i strid med FÆL § 29, stk. 1, nr. 10, hvorefter et køretøj ikke må standse eller parkere på en holdeplads, der er afmærket for hyrevogne. FÆL § 121, stk. 1, nr. 3.

30. Jernbaneoverkørsel eller anden overkørsel. Køretøjet er henstillet i strid med FÆL § 29, stk. 1, nr. 3, der forbyder standsning eller parkering på jernbaneoverkørsel eller anden overkørsel. FÆL § 121, stk. 1, nr. 3.

31. På bro over motorvej, i viadukt eller tunnel. Køretøjet er henstillet i strid med FÆL § 29, stk. 1, nr. 5, hvorefter et køretøj ikke må standse eller parkere på en bro over motorvej, i en viadukt eller i en tunnel. FÆL § 121, stk. 1, nr. 3. 

34. Køretøjet er henstillet i strid med FÆL § 29, stk. 3, nr. 2, hvorefter et køretøj ikke må parkere ud for ind- og udkørsel til og fra ejendom. FÆL § 121, stk. 1, nr. 4. Den forhøjede p-afgift har hjemmel i FÆL § 121, stk. 5, 2 pkt., nr. 1.

 

×

Cookie info