Udskriv

Parkeringsafgifter

parkeringsafgift

Her kan du læse om betalingsvejledning, afgørelse og begrundelser samt evt. inddrivelse hos SKAT mm.

Afgørelse

På den talon (p-afgiften) der er pålagt køretøjet, er der angivet et overtrædelsespunkt - f.eks. 01c. Den nærmere begrundelse for parkeringsafgiften kan læses øverst på talonen eller under forseelser.

Betalingsvejledning

Beløbet skal være indbetalt inden 10 dage. Du bedes venligst benytte koden til betaling, som er oplyst under INFORMATION OG VEJLEDNING på den talon, der er pålagt køretøjet. Hvis du vælger en anden bankoverførsel end koden, skal du sørge for, at Tårnby Kommune bliver orienteret om bilens registreringsnummer og/eller afgiftens løbenummer.
Parkeringsafgifter kan ikke nedsættes.

Begrundelse

Reglerne for standsning og parkering findes i færdselsloven ("FÆL"), Vejafmærkningsbekendtgørelsen ("vejbkg."), Bekendtgørelse om parkeringsskiver ("p-skivebkg.") og bekendtgørelse om parkering i Tårnby Kommune.

Opkrævning og inddrivelse

Hvis du er uenig i kommunens afgørelse, kan du gøre indsigelse v.h.a. denne selvbetjeningsløsning, digital post til Parkeringsservice (kræver nemID) eller skrive til kommunen@taarnby.dk eller pr. brev til: Tårnby Kommune, Amager Landevej 76, 2770 Kastrup. Husk at oplyse registreringsnummer samt afgiftens løbenr. når du klager. Navn og adresse skal oplyses, hvis du ikke er ejer af køretøjet.

Hvis du i stedet blot undlader at betale, vil sagen blive overgivet til Opkrævningen/SKAT. Hvis du protesterer over for SKAT, vil sagen blive overgivet til fogedretten. Omkostninger forbundet med fogedretsbehandlingen skal du normalt selv betale.

Omkostninger ved inddrivelse

Hvis afgiften ikke betales til tiden, vil køretøjets registrerede ejer/bruger først modtage en påmindelse om betaling uden gebyr. Betales p-afgiften fortsat ikke rettidigt, udsendes rykkere pålagt et ekspeditionsgebyr på 250 kr. pr. rykker. Betales afgiften fortsat ikke, iværksættes tvangsinddrivelse via SKAT ved udlæg/indeholdelse af løn mv. Foretages udlæg, medfører det påligning af ekspeditionsgebyr, retsafgift (min 300 kr.) og evt. tillægsafgift (min. 400 kr.) pr. indsigelse. I øvrigt tages forbehold for SKAT's omkostninger.

Flere afgifter for samme overtrædelse

D. 1. marts 2014 blev færdselsloven ændret, så der nu kan pålægges én parkeringsafgift i døgnet og højst 3 parkeringsafgifter for samme overtrædelse. Der henvises til færdselsloven § 121, stk. 6.

 

×

Cookie info