Udskriv

Bekendtgørelse om parkering i Tårnby Kommune

Bekendtgørelse om parkering i Tårnby Kommune

Læs bekendtgørelsen om parkering i Tårnby Kommune.

I medfør af færdselslovens § 92, stk. 1, nr. 1, jfr. § 92 c, stk. 4, lov om offentlige veje § 90, stk. 2 og bekendtgørelse om parkeringskort for personer med handicap § 11, stk. 1, nr. 3 bestemmes med samtykke af Københavns Politi. 

§ 1. Reglerne i denne bekendtgørelse finder anvendelse i forhold til køretøjer, der er henstillet på offentlige veje og private fællesveje. 

§ 2. Biler med tilladt totalvægt over 3.500 kg (lastbiler, busser og lignende), påhængs-køretøjer (herunder campingvogne), motorredskaber og traktorer må ikke parkeres i tidsrummet kl. 1900-0700, med mindre sådan parkering er tilladt ved særlig afmærkning på bestemte vejstrækninger eller pladser. Udenfor de nævnte steder må påhængskøretøjer (herunder campingvogne) med tilladt totalvægt på højest 2000 kg dog parkeres i indtil 24 timer.

stk. 2. Det er tilladt for køretøjer, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3,5 t at standse eller parkere med en del af køretøjet på fortov. 

§ 3. Parkering i mere end 2 timer inden for kommunens parkeringszone, må kun foretages med anvendelse af gyldig parkeringstilladelse eller dagsbillet, hvad enten parkering sker på parkeringsplads, afmærket parkeringsbås/parkeringsareal eller på vej i øvrigt. P-zonen er afmærket med p-zonetavler med oplysning om parkeringsrestriktionerne. 

stk. 2. Parkeringstilladelsen eller dagsbillet skal anbringes umiddelbart til højre inden for forruden. De skal tydeligt kunne læses udefra.

stk. 3. Fritaget for licens inden for P-zonen er:

a) Køretøjer forsynet med en af kommunen udstedt gyldig tilladelse til afgiftsfri parkering. Tilladelsen skal anbringes synligt umiddelbart inden for forruden.

b) Køretøjer, der anvendes vej vejarbejde, såfremt parkering er nødvendig af hensyn til arbejdet.

c) Køretøjer tilhørende politi, brandvæsen eller redningskorps, såfremt parkering er nødvendig af hensyn til arbejdet og bilens tilhørsforhold tydeligt fremgår ved bilens udseende eller ved dokumentation anbragt i forruden.

d) Køretøjer forsynet med invalideskilt/parkeringskort.

e) Motorcykler, knallerter og påhængskøretøjer. 

§ 4. Ved overtrædelse af denne bekendtgørelse kan der pålægges afgift i medfør af færdselslovens § 121 og 122 a. 

§ 5. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 7. juni 2016. Samtidig ophæves bekendtgørelse om parkering i Tårnby af 2. september 2014.

 

×

Cookie info