Udskriv

Københavns Lufthavne

Københavns Lufthavne

Læs her om støj og luftforurening fra Københavns Lufthavne

Tårnby Kommune er tilsynsmyndighed for virksomheder i Københavns Lufthavne.

Tilladelse til afvikling af flytrafik og monitering af støj og luft er underlagt Miljøstyrelsen.

Har du spørgsmål vedrørende støj fra flytrafikken eller luftforurening, kan du læse mere på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk.

×

Cookie info