Udskriv

Støjhandlingsplan

Støjhandlingsplan

Støjhandlingsplanen omfatter støj fra veje (undtagen Øresundsmotorvejen) og er udarbejdet på baggrund af en kortlægning af støjbelastede boliger og personer i Tårnby Kommune

Tårnby Kommunalbestyrelses har den 27. november 2018 vedtaget Støjhandlingsplan 2019 - 2024. 

Støjhandlingsplanen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner. 

Se støjhandlingsplanen

Se støjkort

Støjhandlingsplaner for Øresundsforbindelsen, lufthavnen og virksomheden Orthana kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside

Herudover kan støjhandlingsplanen ses i den normale åbningstid på Tårnby Rådhus, Ekspeditionen i Teknisk Forvaltning eller på Kommunens biblioteker.

×

Cookie info