Udskriv

Skolevejsanalyse 2017

Skolevejsanalyse Billede

Teknisk Forvaltning har udarbejdet en skolevejsanalyse

Skolevejsanalysen omfatter en spørgeskemaundersøgelse blandt elever og forældre på kommunens skoler, adfærdsobservationer af trafikafviklingen omkring de enkelte skoler ved ringetid samt udpegning, besigtigelse og udarbejdelse af projektforslag for utrygge lokaliteter. Analysen har resulteret i forslag til trafikale forbedringer på 20 steder, som det fremgår af bilag 1, side 37 - 39, samt en række forslag til generelle tiltag, der kan iværksættes for at øge antallet af elever, der går eller cykler til skole.

De 20 projektlokaliteter er prioriteret i forhold til effekt og pris, således at de projekter, der giver

Mest valuta for pengene prioriteres højest. Teknisk Forvaltning har i 2018 planer om at iværksætte 4 af de udpegede projekter. De resterende 13 projekter vil blive forsøgt indarbejdet i de kommende års driftsbudgetter.

Du kan læse skolevejsanalyse via link.

×

Cookie info