Udskriv

Parkeringskort for handicappede

Parkeringskort for handicappede

Hvis du er handicappet og opfylder visse betingelser, kan du få et parkeringskort, der giver dig mulighed for at parkere på afmærkede handicappladser. Læs mere om parkeringskortet her.

Hvem kan få et parkeringskort?

Du kan få et parkeringskort, hvis du opfylder betingelserne for at

  • få støtte til køb af en invalidevogn
  • deltage i den individuelle handicapkørsel for bevægelseshæmmede

Endvidere udstedes og fornys parkeringskort til personer med stærkt reduceret gangdistance, varig nedsættelse af funktionsevnen eller lignende helbredsmæssige forhold, der i væsentlig grad forringer eller vanskeliggør evnen til at færdes, muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde eller muligheden for at gennemføre en uddannelse.

Hvordan søger jeg?

Parkeringskortet udstedes af Danske Handicaporganisationers Brugerservice. Du kan finde ansøgningsskema samt vejledning og kontaktinformation her (åbner i et nyt vindue).

Hvem må bruge kortet?

Kortet er personligt og skal følge dig som ejer. Det betyder, at du kan bruge det i enhver bil. Med kortet i ruden kan du parkere på handicappladserne i hele EU.

Hvad er forskellen på parkeringskort og invalideskilt?

Pr. 1. juli 2011 er det gamle blå invalideskilt med teksten "invalidevogn" ikke mere gyldigt. Fremover vil kun det personlige parkeringskort kunne anvendes til parkering på de afmærkede handicappladser.

×

Cookie info