Udskriv

Råden over vejarealer

Brug af vejarealer

Tårnby Kommune er vejmyndighed, når det gælder kommuneveje og private fællesveje.

Så hvis du skal bruge vejarealer til private eller offentlige formål f.eks. opsætning af containere, skurvogne og oplagring af materialer, skal du søge om tilladelse god tid i forvejen.

Ved vejfest og lignende arrangementer skal der ligeledes søges tilladelse hos Københavns Politi på mailadressen: KBH-tilladelser@politi.dk

Du skal søge om tilladelse til, midlertidigt eller varigt, at anbringe affald, container, stillads m.m. Udfyld ansøgning her

For lovteksten, se om "Særlig råden over vejareal" i følgende:

  • Bekendtgørelse af lov om offentlige veje (LOV nr. 1520 af 27.12.2014) §73, §74 og §80
  • Bekendtgørelse af lov om private fællesveje (LBK nr 1234 af 11.11.2015) §66

 

×

Cookie info