Udskriv

Gravetilladelser

Gravetilladelser

Hvis du skal grave i vejareal f.eks. for at lave et ledningsarbejde, skal du indhente tilladelse fra vejmyndigheden.

Du er forpligtiget til at tjekke, om der ligger ledninger i det areal, du skal grave i.

Det gør du via Ledningsejerregisteret (LER).

Hvornår er kommunen vejmyndighed?

Kommunen er vejmyndighed på kommunale veje og private fællesveje.

Hvordan søger jeg om tilladelse?

Du skal opfylde følgende regulativ/vilkår, når du graver i Tårnby Kommune:

Regulativ for arbejde i vejareal Tårnby Kommune

Standardvilkår for ledningsarbejde i og over veje(vejdirektoratet)

Her ansøger du om gravetilladelse.

Husk at færdigmelde gravningarbejde ved afslutning. 

Mere information

Graveinfo.ler.dk kan du se, hvor der er givet - eller søgt om - gravetilladelser i hele Danmark. Du kan også se, om nogen har oprettet en samgravningsannonce (og altså søger en samgravningspartner) i det område, der er relevant for dig.

Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du kontakte Teknisk Forvaltning på tlf. 32 47 15 46 eller tf@taarnby.dk.

 

×

Cookie info