Udskriv

Gravetilladelser

Gravetilladelser

Hvis du skal grave i vejareal f.eks. for at lave et ledningsarbejde, skal du indhente tilladelse fra vejmyndigheden.

Du er forpligtiget til at tjekke, om der ligger ledninger i det areal, du skal grave i.

Det gør du via Ledningsejerregisteret (LER).

Hvornår er kommunen vejmyndighed?

Kommunen er vejmyndighed på kommunale veje og private fællesveje.

Hvordan søger jeg om tilladelse?

Du skal opfylde følgende regulativ, når du graver i Tårnby Kommune:

Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder i Tårnby Kommune

Her ansøger du om gravetilladelse.

Husk at færdigmelde gravningarbejde ved afslutning. 

Mere information

Hvis du ønsker flere oplysninger. kan du kontakte Teknisk Forvaltning på tlf. 32 47 15 46 eller tf@taarnby.dk.

×

Cookie info