Udskriv

Vejbesigtigelse 2020 med Teknik- og Miljøudvalget

Taarnby Raadhus

Tårnby Kommunes Teknik- og Miljøudvalg afholder vejbesigtigelse torsdag den 27. august 2020 på private fællesveje og kommuneveje.

Hvis De i denne anledning ønsker at drøfte et spørgsmål på stedet med Teknik- og Miljøudvalget, kan De udfylde en særlig blanket med Deres spørgsmål. Der gøres opmærksom på at langt de fleste vejspørgsmål og gode råd om vejvedligeholdelse kan klares ved direkte henvendelse til Teknisk Forvaltning eller ved at se på kommunens hjemmeside.

Såfremt Teknik- og Miljøudvalget beslutter at drøfte Deres spørgsmål med Dem under vejbesigtigelsen, bliver De kontaktet af Teknisk Forvaltning.

De kan hente blanketten her.

De skal indsende blanketten, så den er Teknisk Forvaltning i hænde senest fredag den 3. juli 2020:

Tårnby Kommune
Teknisk Forvaltning
Ejendomscentret
Amager Landevej 76
2770 Kastrup

Mail: kommunen@taarnby.dk

Vejbesigtigelsen har til formål at gøre Teknik- og Miljøudvalget opmærksom på eventuelle vejspørgsmål, som så bliver drøftet på stedet, men der bliver ikke indgået aftaler under selve vejbesigtigelsen.  

×

Cookie info