Udskriv

Vejarbejde på Englandsvej

Vejarbejde Container

Vejarbejde på Englandsvej fra juli til 31-12-2020: Trafikanter kan stadig køre i begge retninger

Teknik- og Miljøudvalget har, på mødet den 26. marts 2020 besluttet at udvide Englandsvej med et supplerende nordgående kørespor fra Løjtegårdsvej til Øresundsmotorvejen.

Anlægsarbejdet forventes at vare fra juli til 31-12-2020.

Under anlægsperioden udskifter TÅRNBYFORSYNING alle de gamle vandledninger på strækningen, så det ikke bliver nødvendigt at genere med gravearbejde igen på et senere tidspunkt.

Udskiftning af de gamle vandledninger forventes at vare fra medio juli til ultimo oktober 2020. Der skal lægges en ny hovedvandledning i den østlige side af vejen samt nye stikledninger frem til ejendommene på begge sider af vejen.

Yderligere information ved uventede gener

I forbindelse med udskiftningen anvendes styret underboring i stedet for opgravning til den nye vandledning. Der kan opstå uventede forhindringer i jorden, som kan nødvendiggøre gravearbejde i kørebanen. I så fald vil der komme yderligere information på Tårnby Kommunes hjemmeside:  www.taarnby.dk  samt på TÅRNBYFORSYNINGs hjemmeside: www.taarnbyforsyning.dk

Med venlig hilsen

Tårnby Kommune 

×

Cookie info