Udskriv

Renovering af vejbelysning i 2019

Vejbelysning

I 2019 kabellægger Tårnby Kommune luftledninger samt renoverer vejbelysning på Olie-fabriksvej og Munkebjergvej i perioden fra 1. juli til 1. november 2019

Teknik -og Miljøudvalget har, på mødet den 14-3-2019 besluttet at flytte belysningsmaster på Oliefabriksvej til det vestlige fortov. Masterne på Munkebjergvej skal placeres i midterabatten på begge sider og skal stå over for hinanden.

Teknisk Forvaltning har afmærket belysningsmaster på den østlige fortov af Munkebjergvej med en rund cirkel. 

Teknisk Forvaltning vil afmærke belysningsmaster på det vestlige fortov på Oliefabriksvej med en rund cirkel i august 2019.

Hvis du har bemærkning til masteplacering er du velkommen til at kontakte vejingeniør Ala Salem på 32471542 eller skrive en mail til tf@taarnby.dk.

Hvis du har en belysningsmast i din hæk eller tæt på, skal du sørge for at beskære din hæk inden den 15. juni 2019, således at masten kan placeres fri af hækken.

Teknisk Forvaltning har konstateret ved vej-tilsyn at flere grundejer har plantet deres hæk på vejareal eller at hækken er vokset over vejreal.

Hvis masten står i din hæk, og den ikke er beskåret, vil entreprenøren beskære hækken på din regning.

Teknisk Forvaltning har tidligere på året sendt et orienteringsbrev til alle de berørte grundejer, hvor Teknisk Forvaltning har bedt grundejer om at klippe deres hæk.

 

 

×

Cookie info