Udskriv

Lukning af Kongelundsvej mod Dragør ifm. landdige projekt

Kortudsnit fra hjørnet af Friislandsvej og Kongelundsvej

Tårnby Kommune har besluttet, at der skal anlægges et dige, som skal beskytte Tårnby mod fremtidige oversvømmelser. I den forbindelse skal Kongelundsvejen føres over diget. Denne del af arbejdet er igangsat mandag den 12. aug. 2019 og forventes færdig nov. 2019.

Anlægsarbejdet medfører lukning af Kongelundsvej fra indkørslen til Kongelundsvej 648 A syd for Frieslandsvej til Kongelundsvej 609/658 nord for Kongelunden. Lukningen gælder for alle trafikanter incl. cyklister og gående. Det er forbundet med største fare at begive sig ind i arbejdsområdet. Arbejdsområdet er afspærret med hegn og forbudstavler.

Westlands Allé er lukket permanent ved den tidligere udmunding i Kongelundsvej.

Der skiltes med omkørsel via Nøragersmindevej/Tømmerupvej/Kalvebodvej for gennemkørende trafik.

×

Cookie info